Na Adamcích

, Tel.: +420 519 510 585, palava@nature.cz
/Příroda - 
Na ploše asi 7,5 ha se na prudkých stráních ve výšce od 210 do 273 m n. m. rozkládá jedna z nejzajímavějších stepních oblastí jižní Moravy. Národní přírodní památka Na Adamcích, kterou najdete mezi obcemi Nenkovice a Želetice nedaleko Kyjova, je se svou průměrnou roční teplotou nad 9 °C ideálním místem pro výskyt zvláště teplomilných rostlin a živočichů. Je domovem více než 250 druhů motýlů, 50 druhů brouků, řady chráněných ptáků a zdánlivě nekonečného množství jedinečných rostlin.

Tady si budete moci užít tu pravou bezlesou stepní atmosféru, aniž byste museli vyjet do Středomoří. Budete-li chtít poznat i další zajímavá místa jižní Moravy, můžete navštívit třeba blízký zámek Ždánice, rozhlednu Bukovanský mlýn nebo zámek Milotice s krásným zámeckým parkem.

Území zdejších kopců dříve sloužilo jako pastviny pro dobytek, byly koseny i vypalovány. To vše umožnilo výskyt teplomilných druhů rostlin a živočichů typických pro stepi. Lokalita je po celou dobu své novodobé historie ohrožována vlivy okolního hospodářství. Například v roce 1937 byl ve spodní části založen třešňový sad, což pro místní ekosystém nebylo úplně vhodné, nicméně nebylo to zásadní chybou.

Horší je používání hnojiv na okolních polích, neboť lokalita Na Adamcích je často jejich splachovou oblastí.

Od roku 1972 začalo území využívat ochrany jako národní přírodní památka. V roce 1993 byl schválen nový plán na ochranu této zajímavé lokality.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou teplomilná společenstva rostlin a živočichů stepního charakteru.

Geologie

Strmé svahy se sklonem až 45 ° tvoří uzavřená údolí. Jejich podloží je složeno ze slídnatých pískovců a vápenatých jílů, často s povrchovou vrstvou sprašové hlíny.

Flóra

Lokalita je bezlesím územím. Stromové patro je zde zastoupeno pouze nepůvodním třešňovým sadem. Bylinné patro je oproti tomu velmi bohaté na různé suchomilné a teplomilné rostliny. Z těch nejvzácnějších zde roste například lýkovec vonný, vstavač osmahlý, bezobalka sivá,  hadinec nachový, sinokvět měkký, koniklec luční český a velkokvětý, koulenka prodloužená, zvonek boloňský, vstavač vojenský, vemeníček zelený, hlaváček jarní, sápa hlíznatá, kosatec nízký a rozrazil rakouský. Roste zde také ohrožený kavyl Ivanův, černýš rolní, třemdava bílá, oman mečolistý a oko Kristovo, vítod větší, kozinec rakouský, vičencovitý a dánský, hvězdnice chlumní, modřenec chocholatý nebo třeba hvězdnice zlatovlásek.

Dalšími významnými rostlinami jsou úročník bolhoj, strdivka sedmihradská, smldník jelení nebo pipla osmahlá, jejíž květy mají nezvyklou černou barvu. Z běžně rostoucích rostlin tu najdete třeba mařinku psí, prvosenku vyšší, ožanku kalamandru či šalvěj luční.

Fauna

Odhaduje se, že NPP Na Adamcích je domovem 250 až 280 druhů motýlů. Vyskytuje se zde například okáč zední, modrásek ligrusový a vičencový, vřetenuška čičorková a třeslicová, ostruháček kapinicový, otakárek ovocný nebo soumračník černohnědý. Pavouky zastupuje zápředka měděná, zápřednice ostruhová, stepník rudý a hlavoun stepní. Dalšími zástupci hmyzu jsou cikáda chlumní a kudlanka nábožná.Celkem tady žije okolo 50 druhů brouků.

Plazi jsou zastoupeni ještěrkou obecnou. Na území památky bylo zdokumentováno 37 druhů ptáků, například strakapoud jižní, strnad luční, žluva hajní, ťuhýk obecný, krutihlav obecný nebo bramborníček černohlavý.

Název správy Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno
Adresa Kotlářská 51
Město Brno
PSČ 602 00
Datum vyhlášení 29. prosince 1972
Rozloha území 7,48 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz