Medník (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 317 852 654, blanik@nature.cz
/Příroda - 
Území okolo řeky Sázavy je už po celá desetiletí oblíbeným místem všech trampů a vodáků. Řada historických památek, klidná řeka s prudkými jezy a krásná příroda ukrývající nejedno tajemství jsou společně s řadou kulturních akcí pořádaných hlavně v období letních měsíců těmi největšími lákadly pro většinu turistů. Kromě toho je území raritní liliovitou rostlinkou s fialovými kvítky – kandíkem psím zubem a řadou dalších vzácných rostlin a živočichů.

Lokalita, chráněná od roku 1933, se rozkládá od potůčku V Jezevčinách přes turistickou posázavskou stezku až po Malý Medník, kde zaujímá jeho východní a severovýchodní svahy. Celkem tak plocha památky, rozprostírající se ve výšce mezi 220 až 416 m n. m., činí 19,02 ha.

Územím prochází od roku 1965 naučná stezka, která je nejstarší svého druhu v Česku. V roce 2009 byla veřejnosti představena její nová podoba. Turisty tu čeká celkem 14 zastavení, které je seznámí se zdejší vzácnou přírodou, její ochranou a také pohnutou minulostí posázavské krajiny. Pohyb po NPP Medník je pro co nejlepší zachování zdejšího ekosystému dovolen pouze po naučné stezce. Celý kraj je ovšem doslova protkán turistickými stezkami, a tak zajisté o nic nepřijdete.

Při řadě kulturních akcí vyjíždí na zdejší železniční trať slavný historický vlak Posázavský Pacifik, v létě se ve Světlé n. Sázavou koná tradiční multikulturní festival SázavaFest. Po celé délce řeky najdete mnoho významných hradů a celou řadu překrásných vyhlídek. Z těch Medníku nejbližších lze uvést například Třeštibok nebo Klimentovu či Raisovu vyhlídku.

Pokud budete chtít po procházce krásnou přírodou NPP Medník vidět i další zajímavá místa v okolí, můžete navštívit třeba regionální muzeum v Jílovém u Prahy s expozicí těžby zlata, Vojenské technické muzeum v Lešanech nebo zámek Dolní Břežany ve stejnojmenné obci.

Dostupnost:

  • pěšky - 1,5 km z Pikovic, 7,7 km z Jílové u Prahy, NS Medník, zelená nebo červená turistická stezka
  • na kole - 1,9 km z Pikovic, 7,7 km z Jílové u Prahy, trasa NS Medník je spíše vhodná pro pěší
  • autem - 18 km z Jílové u Prahy, 800 m na okraj obce Pikovice, odtud asi 750 m pěšky po naučné stezce
  • autobusem - místní autobusy, zastávka Hradištko, Pikovice, most se nachází 1,5 km od památky
  • vlakem - zastávka Petrov u Prahy se nachází na počátku NS Medník, samotná památka je pak vzdálená asi 2 km

Kvůli zlatonosnému pásmu byla krajina v minulosti poznamenaná právě těžbou zlata. V roce 1638 koupili mniši ze Strahovského kláštera obec Hradištko, pod jejíž správu spadala i oblast Medníku. Pro odborníky je dodnes záhadou, zda sem vzácný a léčivý kandík psí zub vysadili právě tito mniši, nebo zda je pozůstatkem čtvrtohorních kolonií této rostliny. Nicméně je jisté, že lidé znají jeho léčivou sílu už po tisíce let a cibulky této rostliny jsou navíc jedlé. Místní je kdysi dokonce hojně sbírali a prodávali na trzích. Na tento aktivní sběr a rychlý úbytek kandíku upozornil roku 1828 správce Strahovského kláštera Emerich Petřík, který je považovaný za objevitele této rostliny v novodobé historii.

Už roku 1906 zde byl sběr zakázán. Roku 1933 byla na území Medníku vyhlášena přírodní památka. Zákaz sběru však nebyl příliš kontrolován. To se ještě zhoršilo roku 1965 s výstavbou první naučné stezky v tehdejším Československu. Od začátku 20. století, kdy zdejší kolonie kandíků čítala milióny jedinců, klesla jejich populace na dnešních několik stovek exponátů.

V roce 1990 byl okolo NPP Medník vyhlášen přírodní park Střed Čech, což napomohlo k ochraně této lokality a místní vzácné květeny. V roce 2009 navíc byla odhalena nová podoba naučné stezky s celkem 14 zastaveními. Ty popisují osudy zdejší krajiny, hospodářství, ale hlavně zdejší přírodu a její ochranu.

Předmět ochrany

Lokalita je chráněná jako místo jediného výskytu kriticky ohroženého kandíku psího zubu v Čechách, chráněny jsou i další vzácné rostliny a živočichové.

Geologie

Zdejší podloží je staré přes půl miliardy let. Jedná se o vyvřelé horniny se zlatonosným jílovským pásmem, který zde v minulosti umožnil těžbu zlata. Dodnes můžete na kraji Medníku obdivovat prudké skály z období čtvrtohor.

Flóra

Již řadu let je předmětem spekulací odborníků původ neobyčejného kandíku psího zubu v této lokalitě. Jedna teorie říká, že jej zde účelně vysadili mniši ze Strahovského kláštera. Druhá, že se může jednat o původní čtvrtohorní rostliny, které se zde dochovaly dodnes. Nicméně Medník je jedinou známou lokalitou této liliovité rostliny.

Kromě toho se tu vyskytuje velmi vzácná ostřice chlupatá, podbílek šupinatý, tařice skalní, jaterník podléška, plicník tmavý, kostival hlíznatý, kyčelnice cibulkonosná, skalník celokrajný, hrachor jarní, bažanka vytrvalá, ptačinec velkokvětý, kopytník evropský a stejně jako kandík psí zub z jara rostoucí křivatec český nebo sasanka hajní.

Stromové patro je zastoupeno převážně bukem lesním a habrem obecným, místy zde rostou i smrkové háje.

Fauna

Na území NPP Medník byl zaznamenán výskyt několika druhů zajímavého hmyzu, například pavouků snovaček, brouka roháče obecného, motýlů, jako je žluťásek řešetlákový nebo babočka kopřivová. Poměrně velká je zdejší populace měkkýšů a také mloka skvrnitého. V korunách a dutinách stromů lze spatřit datla černého.

Název správy Správa CHKO Blaník
Adresa Vlašimská 8
Město Louňovice pod Blaníkem
PSČ 257 06
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 19,02 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz