Malhotky

, Tel.: +420 519 510 585, palava@nature.cz
/Příroda - 
Národní přírodní památka Malhotky se rozprostírá po svahu se stepní vegetací na celkové ploše něco málo přes 11 ha. Unikátní zachovalé stepní prostředí s množstvím suchomilných a zvláště teplomilných rostlin a živočichů je již od 90. let 20. století důvodem pro jejich ochranu.

Pro svou nespornou botanickou hodnotu byla tato lokalita poměrně nedávno prohlášena také za evropsky významnou lokalitu – je tak navíc chráněna evropským programem Natura 2000. V okolí NPP Malhotky, která je řízena pod správou CHKO Pálava, naleznete řadu dalších míst stojících o pozornost. Navštívit tak můžete třeba renesanční zámeckou zahradu a zámek Bučovice nebo zámek Slavkov u Brna.

Vzdálenosti:

  • Slavkov u Brna - 14 km
  • Bučovice -   4 km
  • Nevojice - 900 m

Návrh na ochranu tohoto území byl podán již v roce 1981. Do kategorie národní přírodní památky však byly Malhotky přeřazeny až o 9 let později. Od roku 2005 je lokalita NPP Malhotky chráněná programem Natura 2000 jako součást evropsky významné lokality Čemecký a Milonický hájek.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je flóra stepního charakteru s výskytem vzácných živočichů.

Flóra

Část území této památky zasahuje do Milonického lesa, stromové patro je tak zastoupeno nejvíce dubem pýřivým. Dřin obecný zde dorůstá různých velikostí a tvoří tak přechod mezi stromovým a keřovým patrem. To ještě doplňuje třešeň křovitá, bez černý a růže galská.

Bylinné patro zastupuje zde poměrně hojně rostoucí třemdava bílá, dále vstavač nachový a vojenský, sinokvět měkký, hlaváček letní, hvězdnice chlumní, kozinec rakouský a vičencolistý, zvonek sibiřský, medovník meduňkolistý či len úzkolistý.

NPP Malhotky je také zajímavou mykologickou lokalitou s výskytem hub, jako je hřib přívěskatý, penízovka pýřitá světlohlavá, rezavec dubový, helmovka mauretánská a mnohé další.

Fauna

Významnou část zdejší fauny tvoří vzácné druhy hmyzu. Z brouků tady můžete narazit na zlatohlávka chlupatého, roháče obecného či chrobáka vroubovitého. Na suchých stanovištích se vyskytuje též kudlanka nábožná. Motýli jsou reprezentování například modráskem kozincovým, kriticky ohroženým hnědáskem černýšovým, soumračníkem černohnědým, okáčem ovsovým nebo vřetenuškou ligrusovou.

Ze zástupců pavouku zde najdeme sklípkánka černého nebo běžníka tmavého. Ačkoliv se jedná o suché prostředí, můžete zde spatřit rosničku zelenou.

Z řady plazů je NPP Malhotky útočištěm ještěrky obecné a užovky hladké. Také ptactvo je zde zastoupeno ve značném počtu, a tak můžete v korunách stromů a nad loukami pozorovat strnada lučního, ťuhýka obecného a šedého, krutihlava obecného, žluvu hajní nebo pěnici vlašskou.

Název správy Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno
Adresa Kotlářská 51
Město Brno
PSČ 602 00
Datum vyhlášení 3. říjen 1981
Rozloha území 9,47 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz