Lužní potok

, Tel.: +420 354 624 081, slavkles@nature.cz
/Příroda - 
Na samotných hranicích s Německem se ukrývá národní přírodní památka Lužní potok. Chráněné území se rozprostírá okolo Lužního potoka v délce několika kilometrů a celkem tak zaujímá plochu 123 ha. Perlorodka říční se tady dožívá až 50 let a dorůstá velikosti klidně okolo 12 cm.

Potok, jeho nivní údolí i okolní lesy jsou bohaté i na další vzácné druhy živočichů a rostlin včetně masožravé rostliny rosnatky okrouhlolisté. Pro svou jedinečnost je toto území hodnoceno jako evropsky významná lokalita v programu Natura 2000.

Národní přírodní památka Lužní potok byla vyhlášena v roce 1990.

Předmět ochrany

Ochrana se vztahuje na povodí Lužního potoka a jeho nivní části kopírující hranici s Německem. Potok je jedinečným místem výskytu kriticky ohroženého mlže perlorodky říční a dalších vzácných živočichů a rostlin.

Flóra

Stromové patro tvoří borovice lesní, smrk ztepilý, bříza bělokorá, buk lesní a v těsné blízkosti vodního toku také olše lepkavé a vrby. Na březích potoka a v blízkých vlhkých částech roste řada vzácných rostlin, například prstnatec májový, suchopýr úzkolistý a pochvatý, zevar nejmenší, mochna bahenní, čertkus luční, klikva bahenní nebo vachta trojlistá, najdete zde dokonce masožravou rosnatku okrouhlolistou. Ve vodě se pak vyskytují chráněné červené řasy zvané ruduchy.

Fauna

V čisté vodě Lužního potoka se velmi dobře daří kriticky ohrožené perlorodce říční. Na její ochraně se podílí jak česká, tak německá strana. Zdejší vodní faunu obohacuje ještě populace mihule potoční a raka říčního a doplňuje jí pstruh potoční. Je zaznamenán výskyt kriticky ohroženého motýla hnědáska chrastavcového.

Název správy Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary
Adresa Hlavní 504
Město Mariánské Lázně
PSČ 353 01
Datum vyhlášení 1. února 1990
Rozloha území 123 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz