Landek (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 556 455 055, poodri@nature.cz
/Příroda - 
Vrch Landek, jehož svahy a táhlý hřbet tvoří oblast stejnojmenné národní přírodní památky, zaujímá celkově území o výměře 85,53 ha. Není ani příliš vysoký, asi jen mezi 260 až 280 m, ovšem svým významem a historií se vyrovná bez problémů takovým vrchům, jako je třeba slavný Říp.

Před 23 tisíci let zde naši předci jako první na světě použili černé uhlí jako topivo do svých ohnišť. Nikde jinde se také neprodralo toto černé bohatství v mocných slojích až na zemský povrch tak, jak je tomu právě zde. Místní původní bukové lesy vydaly už mnohá tajemství a jedním z nich byl i nález unikátní Landecké venuše, která oproti všem kyprým ztvárněním pravěkých žen oplývá naopak výraznou štíhlostí. Je také dost dobře možné, že nebýt Landeka, Ostrava by se nikdy nestala průmyslovým městem takového významu, protože právě tady se otevřel roku 1787 první ostravský důl, jehož historii stejně jako historii celé NPP Landek dnes dokládá Hornické muzeum Landek. To nabízí jednu z největších hornických expozic v České republice a jako jediné umožňuje sfárat do části důlní šachty.

Areál NPP Landek nabízí kromě již zmíněných historických, geologických a přírodních památek i sportovní areál, ve kterém najdete venkovní i kryté tenisové kurty a tenisovou školu, hřiště pro plážový volejbal, bowlingové dráhy, plochy stvořené pro hru petanque a asfaltové hřiště. U slepého ramene řeky Odry se nachází půjčovna loděk. Pod místní restaurací sídlí mini zoo a dětské hřiště s několika lanovými atrakcemi.

Nejatraktivnějšími částmi památky prochází naučná stezka NPP Landek a přímo skrze areál vede dobře udržovaná cyklistická trasa. Zvláště v letních měsících je Landek dějištěm řady zajímavých akcí, třeba koncertů, sportovních soutěží nebo zábavného odpoledne pro celou rodinu.

Výborná dostupnost, parkoviště přímo v areálu a centrum Ostravy vzdálené jen 3 km činí NPP Landek nejlepším místem pro výlet s rodinou, přáteli či partnerem. Pokud navíc budete chtít navštívit i další zajímavá místa v okolí, máte obrovské množství možností. Tak třeba kousek od Landeku směrem na Polsko se nachází vodní nádrž Hlučín, kde můžete vyzkoušet jízdu na vodních lyžích. V blízkém centru Ostravy zase můžete zajít do Hasičského muzea, podívat se na celé město a jeho široké okolí z vyhlídky budovy Nové radnice ve výšce 73 m nad zemí, opomenout byste určitě neměli Slezkoostravský hrad nebo svět miniatur MINIUNI se zmenšeninami nejznámějších budov světa.

Dostupnost:

  • pěšky - 3 km z centra Ostravy, areálem prochází naučná stezka a červená turistická stezka
  • na kole - 3 km z centra Ostravy, areálem prochází udržovaná cyklotrasa
  • autem - 3 km z centra Ostravy, 95 km z Olomouce, 170 km z Brna
  • autobusem - městské autobusy, zastávka Hornické muzeum se nachází asi 500 m od brány areálu NPP Landek
  • tramvají - zastávka Hlučínská se nachází 1,5 km od brány areálu NPP Landek
  • vlakem - zastávka Ostrava hlavní nádraží se nachází 3,4 km od brány areálu NPP Landek

Obsáhlá historie relativně malého území vrchu Landek čítá neuvěřitelných 23 tisíc let. První důkazy o osídlení našimi předky totiž spadají do období mladšího paleolitu. Tito pravěcí lidé začali díky dobré přístupnosti k černému uhlí používat jako vůbec první na světě tuto surovinu k topení v ohništích. Starším důkazem o použití uhlí už byly jen vykopávky ve Francii, kde ovšem bylo využíváno uhlí hnědé. Z té doby pochází také ojedinělá soška tzv. Landecké venuše. Ta je výjimečná tím, že oproti ostatním vyobrazením pravěkých žen, které jsou robustní, je tato velmi štíhlá.

Archeologické vykopávky učiněné v průběhu první poloviny 20. století dokazují i pozdější neolitické osídlení, osídlení kulturou lidu lužických popelnicových polí a také osídlení vrcholu předky z doby bronzové.

Z období 8. až 9. století pochází zbytky slovanského hradiště na východní straně Landeku. U něj byl pravděpodobně postaven již v 11. století hrad obranného charakteru. Písemně je poprvé zmiňován v roce 1297 jako hrad chránící polské hranice a významné obchodní stezky. V průběhu staletí byl však pobořen a následně rozebrán místními obyvateli.

Byl to landecký vrch a bohatství ukrývající se v jeho hlubinách, které začalo psát důlní historii Ostravy a celého regionu. Právě zde se totiž poprvé na Ostravsku začalo už v roce 1782 těžit černé uhlí, které nikde jinde nebylo tak snadno přístupné. Těžba tady od té doby probíhala nepřetržitě až do uzavření dolu zvaného Anselm v roce 1991.

Už během této dlouhé éry si však lidé začali uvědomovat nutnost zachování rázu tohoto území a jeho památek. Tak zde již v roce 1966 vzniklo chráněné území vztahující se na jedinečné černouhelné sloje vystupující až na povrch. V roce 1989 je pod ochranu zahrnut i okolní les a v roce 1992 byl Landek vyhlášen národní přírodní památkou. Roku 1993 je v areálu národní přírodní památky otevřeno jedno z největších hornických muzeí v ČR.

V roce 1996 byl zahájen program Revitalizace národní přírodní památky Landek a v roce 1997 navrhl tehdejší starosta Ostravy, aby byla NPP Landek zařazena mezi památky UNESCO. Tento návrh neuspěl, ovšem program Revitalizace, který se například zasloužil i o výstavbu rozhledny v roce 1998 v místech bývalého hradu, byl roku 1999 oceněn cenou Henryho Forda za obnovu životního prostředí a kulturního dědictví v Evropě.

Rozvoj Landeku pokračuje i nadále, a tak je pro návštěvníky od jara 2014 připravena kromě stávajících expozic i expozice zcela nová, která se zaměřuje na historii důlní dopravy.

Předmět ochrany

Prvotně byla předmětem ochrany geologicky jedinečná lokalita s černouhelnými slojemi vycházejícími až na povrch, poté byl pod ochranu zahrnut i les se zastoupením původních druhů rostlin a souběžně s tím se po objevení Landecké venuše v pozůstatcích pravěkého osídlení místo stalo i významnou archeologickou a historickou lokalitou.

Geologie

Vrch Landek je nejvýchodnější částí rozsáhlé geomorfologické jednotky Český masiv. Eroze na stráních Landeku směrem ke Koblovu odhalila karbonské vrstvy, na kterých je jasně znatelné, jak byl vrch formován. Mezi jednotlivými částmi můžete dokonce pozorovat, jak zde kdysi prudká sopečná činnost vytvořila široké vrstvy popela. Ovšem absolutně jedinečným úkazem světového formátu jsou zdejší černouhelné sloje vystupující s mocností k 80 cm až na samotný povrch.

Flóra

I přes znečištěné ovzduší způsobené těžbou uhlí na Ostravsku v průběhu 18., 19. a 20. století se jako zázrakem zachoval na vrchu Landek při okraji Ostravy původní lesní porost tvořený především bukem lesním. Některé zdejší exponáty tohoto druhu zde dokonce rostou už okolo 150 let. Původně byl ještě les hojně doplněn porosty jedle. Ta se však právě kvůli špatné kvalitě ovzduší ze skladby landeckého lesa téměř vytratila. Pomalu se zde navrací od ukončení těžby v regionu.

Stromové patro je též tvořeno původními porosty habru, javoru, dubu letního a zimního a nepůvodními břízami, topoly a akáty, na jejichž odstranění se intenzivně pracuje stejně jako na odstranění zástupců keřů bezu černého a křídlatky japonské. Ty zde zabíraly obrovské území a bránily tak rozrůstání nižších vzácných rostlin. V současnosti je les ponechán svému přirozenému vývoji, a tak dostává místy až pralesní ráz.

Z jara se zde v bylinném patře objevují sněženky a sasanky, ovšem nejvzácnější rostlinou je chráněná lilie zlatohlavá. Lokalita je též zajímavou mykologickou oblastí. Bylo zde objeveno přes 100 druhů hub, mezi nimi například žampión statný, holubinka bělovýtrusá, choroš voštinový nebo líha Boudierova.

Fauna

Hluboké skalní sloje jsou oblíbeným úkrytem zvláště pro netopýry. V oblasti NPP Landek jich bylo zdokumentováno pět druhů, konkrétně netopýr večerní, hvízdavý, nejmenší, rezavý a velký. Hmyz je zastoupen kupříkladu broukem lesákem rumělkovým, střevlíkem Amara littorea nebo drapčíkem Siagonium quadricorne.

Koruny stromů poskytují ideální místo pro hnízdění několika druhů ohrožených ptáků, třeba lejska středního, strakapouda prostředního či chřástala polního. Společenství živočichů uzavírají běžné typy českých sladkovodních ryb žijících v řece Odře, která NPP Landek obkružuje.

Název správy Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava
Adresa ul. 2. května 1
Město Studénka
PSČ 742 13
Datum vyhlášení 13. srpna 1992
Rozloha území 85,53 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz