Kozákov - národní přírodní památka

513 01, Tel.: +420 481 321 900, ceskyraj@nature.cz
/Příroda - 
Kozákov - národní přírodní památka

kozakov6-1.JPG
Kozákov je nejen nejvyšším vrchem Českého ráje, ale také cenným nalezištěm drahých kamenů a významnou geomorfologickou lokalitou s řadou jedinečných skalních útvarů. Díky těmto aspektům je již od 90. let 20. století na jihozápadním svahu vyhlášena Národní přírodní památkou Kozákov. Tuto unikátní lokalitu, hojně navštěvovanou sportovně založenými návštěvníky i turisty putujícími za zajímavými místy a památkami, najdete necelých 10 km od Turnova.
Mapa - Kozákov - národní přírodní památka

513 01

Telefon: +420 481 321 900
E-mail: ceskyraj@nature.cz
Web: http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/


Se svou výškou 744 m. n. m. je Kozákov nejvyšším a také jedním z nejvýraznějších vrcholků Českého ráje

Najdete tady nejen krásnou přírodu s bohatým nalezištěm drahých kamenů, objeveným už za Karla IV., ale také úžasné skalní útvary, jako je třeba rokle Měsíční údolí.

Kromě toho je Kozákov i archeologickým nalezištěm s nálezy z doby kamenné. Navštívit můžete i Votrubcův lom, kde se můžete sami pokusit najít drahokam. Budete-li mít v hledání štěstí, vybrousí vám ho v blízkém muzeu. Ke Kozákovu se dostanete po deseti pro turisty upravených cestách, které vás zavedou k samému vrchu, kde stojí rozhledna a nedávno zrekonstruovaná Riegrova chata.

Kozákov byl osidlován už v době kamenné. Po objevu drahokamů a polodrahokamůse zde jiř za Karla IV. započala jejich těžba. Ta byla později sice pozastavena, ale za císaře Rudolfa II. došlo k jejímu obnovení. V roce 1985 byla na východním úbočí vyhlášena chráněná oblast, která byla po roce 1990 přejmenována na národní přírodní památku Kozákov.

V roce 2002 se rozšířila Chráněná krajinná oblas Český ráj a Národní přírodní památka Kozákov se stala její součástí. Na podzim roku 2005 se Kozákov jakožto součást Českého ráje stal geoparkem chráněným UNESCO.

Předmět ochrany

Důvodem ochrany je významná geologická a geomorfologická lokalita se vzácnou flórou a faunou. Místo je také nalezištěm drahokamů a polodrahokamů.

Geologie

Důkazem o opakované vulkanické činnosti počínající v období prvohor je vyvřelá hornina zvaná paleobazalt. Sopečné plyny uvězněné v hornině vytvořily tzv. mandle, zelené části jasně patrné v tmavší hornině. Tyto mandle jsou nositeli křemenných polodrahokamů a drahokamů, a tak je Kozákov jednou z vážených lokalit, kde se vyskytují vzácné kameny a minerály, například chalcedon, achát, ametyst, záhněda, chlorit, olivín, desmin, fluorit, jaspis, hematit a řada dalších. Polodrahokamy a minerály z Kozákova jsou cennou součástí sbírek mnoha muzeí včetně Národního muzea v Praze.

Vulkanickou činností, tektonickým lámáním i přirozenou erozí zde vznikly zajímavé skalní útvary, jako jsou převisy, výklenky jeskyně a také rokle, například Měsíční údolí.

Flóra

Ze vzácnějších rostlin můžete na území NPP Kozákov spatřit lilii zlatohlavou. Bylinné patro je pak dále tvořeno mateřídouškou vejčitou, prvosenkou vyšší, bledulí jarní, hvozdíkem kropenatým a hrachorem jarním. Křovinové patro zastupuje prudce jedovatý lýkovec. Nejvyšším počtem je ve stromovém patře zastoupen smrk ztepilý, který doplňují další stromy, například borovice lesní, lípa velkolistá, dub letní, jasan ztepilý nebo buk lesní.

Fauna

Celý Kozákov, včetně jeho chráněných jihozápadních svahů, je díky svému skalnatému charakteru útočištěm několika druhů netopýrů, například vrápence malého či netopýra velkého, černého, ušatého a vodního. Vrch je dále sledovanou ptačí lokalitou, neboť se nachází na trase táhnoucích hejn, tvořených husami, drozdy, pěnkavami, skřivany a řadou dalších druhů. Kozákov je také hnízdištěm výra velkého, krkavce velkého, sokola stěhovavého, jestřába lesního, poštolky obecné, krahujce obecného, dále čápa černého, hýla obecného, králíčka obecného, sýkorky uhelníčka, ořešníka kropenatého nebo drobné křivky obecné.

Název správy Správa CHKO Český ráj
Adresa Antonína Dvořáka 294
Město Turnov
PSČ 511 01
Datum vyhlášení 13. června 1985
Rozloha území 162,83 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz