Komorní hůrka

, Tel.: +420 354 624 081, slavkles@nature.cz
/Příroda - 
Stratovulkán strombolského typu – tak je odborně klasifikován nenápadný vrch Komorní hůrka. V minulosti poutala sopka takovou pozornost, že ji přijel studovat dokonce i slavný J. W. Goethe, jehož návštěva je zde dodnes připomínána pamětní deskou vsazenou do skály. Díky Komorní hůrce, sopce, která vznikla na dně třetihorního jezera, se podařilo sjednotit v 19. století dva rozdělené tábory vědců, když bylo prokázáno, že se zemský povrch může utvářet jak sedimentací, tak vulkanickým procesem.

Vědecké bádání, při kterém byly do kopce proraženy štoly, dodnes připomínají kamenné vstupní portály s německými nápisy a ještě starší historii této lokality připomíná prohloubenina na vrcholku Komorní hůrky. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o pozůstatek kráteru, ve skutečnosti se však jedná o stopy po čedičovém lomu.

K lokalitě vede z nedalekých Františkových Lázní či Chebu hned několik turistických tras a cyklostezek. V okolí máte možnost navštívit celou řadu dalších zajímavých míst, například vyhlídku Chebská stráž, lanové centrum, hrad či muzeum v Chebu, za pozornost turistů stojí i řada léčivých pramenů ve Františkových Lázních.

Vzdálenosti:

  • Komorní Dvůr - 200 m
  • Františkovy Lázně - 2 km
  • Cheb - 3 km

Komorní hůrka je jednou z nejmladších sopek na území ČR. Její poslední činné období se odhaduje na dobu před 150 až maximálně 450 tisíci lety. Čedič vyplňující kráter sopky zde byl dokonce těžen pravděpodobně už od 12. století. Na konci 18. století se začal vrch postupně dostávat do popředí zájmu vědců a vyšší šlechty, neboť se doufalo, že zde bude ložisko uhlí potřebného pro pohánění strojů.

Postupně se však prosazoval názor, že se jedná o vyhaslou sopku. Tuto teorii propagoval jak chemik J. J. Berzelia a majitel panství Kašpar Šternberk, tak spisovatel a přírodovědec J. W. Goethe, který tento kraj již v minulosti několikrát navštívil.

Roku 1834 se začalo s ražením šachet pod vedením chemika Berzelia. Účel tohoto činu byl jasný - jednalo se o čistě vědecký akt s cílem zjistit původ a povahu Komorní hůrky. Celou akci sponzoroval hrabě Šternberk. V roce 1837 byl projekt ukončen s jasným stanoviskem, že Komorní hůrka je skutečně vyhaslou sopkou. Vchod do šachet je dnes už sice znepřístupněn, ovšem některé portály do štol zde stále stojí.

V roce 1951 byla Komorní hůrka prohlášena za státní přírodní rezervaci, později za národní přírodní památku.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je zdejší vyhaslá sopka z období čtvrtohor a její blízké okolí.

Geologie

Na dně třetihorního jezera vznikl několika krátce po sobě jdoucími strombolskými výbuchy stratovulkán, dnes zvaný Komorní hůrka. Jedná se o naši nejmladší sopku, která byla činná ještě před několika sty tisíci lety, což je v časovém horizontu našeho území velmi nedávno. Vrch vyhaslé sopky je tvořen felytickou břidlicí, výše jíly a písky, nad nimi popelem a struskou, jež byla v minulosti těžena např. pro stavbu silnic v blízkých Františkových Lázních. Sopouch je vyplněn čedičem, který byl taktéž těžen a údajně použit na stavbu hradu ve městě Cheb. Mimo to se zde už ve středověku našly některé zajímavé horniny a minerály. Podloží tak obsahuje například porcelanity čili přetavené jíly nebo čisté železo.

Flóra

Rostou zde běžné, ale i vzácné rostliny, často teplomilného charakteru. Bylinné patro tak obsahuje třeba užanku lékařskou, drobný penízek prorostlý, běžně se vyskytující ovsíř pýřitý, dále orchidej vstavače kukačku, žlutě kvetoucí mochnu jarní, pryskyřníka hlíznatého, zběhovce lesního nebo ostřici jarní. Stromové patro tvoří smíšený les.

Fauna

Z běžně se vyskytujících lesních živočichů je na Komorní hůrce nejvýznamnější a také nejprostudovanější populace hmyzu. Například zde žije křižák pruhovaný, který se běžně tak vysoko na severu nevyskytuje. Bylo tady nalezeno přes 70 druhů brouků včetně vzácného brouka z čeledi mandelinkovitých Gonioctena olivacea nebo brouka z čeledi nosatcovitých Bagous diglyptus.

Název správy Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary
Adresa Hlavní 504
Město Mariánské Lázně
PSČ 353 01
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 7,08 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz