Klokočka (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 315 728 061, kokorin@nature.cz
/Příroda - 
Lokalitou NPP Klokočka neprochází žádná turistická trasa, blízko však vede naučná stezka Klokočským lesem, která vás seznámí se všemi tajemstvími místního ekosystému. V okolí pak můžete navštívit další zajímavá místa, například Muzeum Bakovska, klášterní kryptu a portál v klášteře v Hradišti nad Jizerou nebo řadu památek v blízkém Mnichově Hradišti.

Původní území národní přírodní památky Klokočka začalo být chráněno už v roce 1956. Lokalita byla poměrně nedávno zahrnuta do evropského ochranného programu Natura 2000.

Předmět ochrany

Ochrana se zaměřuje na slatinné louky a mokřadní olšiny s výskytem vzácné vegetace, především populace popelivky sibiřské a měkkýše vrkoče bažinného.

Flóra

Okolí Velkého Rečkova je velice bohatou lokalitou na vegetaci. Vyskytuje se zde masožravá rosnatka okrouhlolistá, léčivý kozlík lékařský, tolije bahenní, suchopýr širolistý, velké množství různých ostřic a vzácných orchidejí na slatinné louce. Konkrétně se zde setkáte s bradáčkem vejčitým, prstnatcem májovým nebo kruštíkem bahenním. Dále zde roste silně ohrožená potočnice zkřížená, šišák vroubkovaný nebo řeřišnice hořká. Nejvýznamnější je však populace kriticky ohrožené žlutě kvetoucí popelivky sibiřské, která je připomenutím dávno minulé doby ledové. Stromové patro je přirozeně tvořeno olší lepkavou a šedou. 

Fauna

Bezobratlé zastupují v místní fauně pavouci jako plachetnatka pětiúhlá, plachetnatka bažinná nebo slíďák Hygrolycosa rybrofascidata. Z ptáků zde lze spatřit cvrčilku říční a chřástala vodního. Nejvýznamnější zástupcem fauny je však drobný kriticky ohrožený měkkýš vrkoč bažinný, jehož původ se datuje do doby ledové.

Název správy Správa CHKO Kokořínsko
Adresa Česká ul. 149
Město Mělník
PSČ 276 01
Datum vyhlášení 14. ledna 1956
Rozloha území 3 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz