Kleneč (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 416 574 611, cstred@nature.cz
/Příroda - 
Území o rozloze více než 5 hektarů se stalo posledním útočištěm kriticky ohroženého hvozdíku písečného českého. Drobná bíle kvetoucí rostlinka byla dokonce důvodem vyhlášení tohoto středočeského území evropsky významnou lokalitou a místo bylo také zařazeno do ochranného programu Natura 2000. Hvozdík se dokonce dostal do obecního znaku Klenče. Na zdejších písčitých svazích však roste celá řada dalších vzácných a často silně ohrožených rostlin.

Chcete-li objevovat i další zajímavá místa, můžete navštívit například blízkou slavnou horu Říp, vodní hrad Budyně nad Ohří nebo blízké město Roudnice nad Labem s množstvím rozličných památek.

Vzdálenosti:

  • Kleneč - 400 m
  • Roudnice nad Labem - 3,2 km
  • Budyně nad Ohří - 12 km

Písčité stráně byly chráněné už od roku 1934 Spolkem pro okrašlování a ochranu domoviny v Roudnici nad Labem. Od roku 1976 bylo území chráněno státem. Později došlo k zařazení chráněného území do kategorie národní přírodní památky a v roce 2013 bylo toto území nově přehlášeno, díky čemuž se pod ochranu dostaly i další blízké písčité plochy.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou písčité stráně s endemickým výskytem populace hvozdíku písečného českého.

Geologie

První část zdejšího podloží je tvořena usazeninami vápnitého a slínitého charakteru z období mladších druhohor. Tato část je překryta čtvrtohorními štěrkopísky a samotný povrch tak má převážně striktně písčitý či hlinitopísčitý charakter.

Flóra

Území NPP Kleneč je ideálním místem pro výskyt suchomilné, konkrétně pískomilné vegetace. Pozorovat zde můžete vzácného paličkovce šedavého, trávničku obecnou, bělozářku liliovitou, tomku vonnou, kostřavu žlábkatou, psineček rozkladitý, kostřavu ovčí, mochnu písečnou, rozrazil rozprostřený, prlinu rolní, hvozdík kartouzek, ale především kriticky ohrožený hvozdík písečný český, který se už nikde jinde na území ČR nevyskytuje. Na okrajích chráněného území a také solitérně po svazích roste borovice lesní a trnkovník akát.

Fauna

Ve velké míře je zde zastoupen hmyz, který byl na tomto území také nejlépe prozkoumán. Vyskytují se zde ohrožené až kriticky ohrožené druhy brouků, pavouků, blanokřídlých nebo třeba také mravenců. Například zde žije kriticky ohrožený brouk Trachyphloeus heymesi z rodu nosatcovitých, motýl vřetenuška polní, lyšaj pryšcový, ohrožený pavouk Haplodrassus dalmatensis či ohrožená muška Lasioglossum convexiusculum.

Název správy Správa CHKO České středohoří
Adresa Michalská 260/14
Město Litoměřice
PSČ 412 01
Datum vyhlášení 25. srpna 1976
Rozloha území 5,35 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz