Kaproun (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 384 701 011, trebonsko@nature.cz
/Příroda - 
V přírodním parku Česká Kanada se nachází necelé 3 hektary rozlehlá národní přírodní památka Kaproun, ve které se už přes 25 let dbá na záchranu kriticky ohroženého prstnatce Traunsteinerova. Ten roste na zdejším lučním rašeliništi v přetrvávající malé populaci. Tuto nápadnou, fialově kvetoucí rostlinu můžete spatřit už jen na třech dalších místech na území České republiky.

Krásný výlet si sem můžete udělat po úzkokolejce z Jindřichova Hradce. Železniční zastávka Kaproun je známá také tím, že zde byl z vlaku vyhozen Jára Cimrman. Jako vzpomínka na tento den tu byla postavena mohyla a Cimrman tu má i pamětní desku.

Pokud byste chtěli navštívit i další zajímavá místa v okolí, můžete zavítat třeba na Vysoký kámen u Kunžaku nebo na bizoní farmu v Rožnově.

Vzdálenosti:

  • Kaproun - 600 m
  • Rožnov - 5,3 km
  • Jindřichův Hradec - 17 km

Prstnatec Traunsteinerův zde byl v poměrně velkém počtu kvetoucích jedinců objeven v roce 1976. Po odvodňování blízkého okolí docházelo k rychlému úbytku této rostliny, proto zde byla v roce 1987 vyhlášena státní přírodní rezervace. Roku 1992 se chráněné území změnilo na národní přírodní památku Kaproun.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany NPP Kaproun je luční rašeliniště s populací kriticky ohroženého prstnatce Traunsteinerova.

Flóra

Ve vlhkém prostředí rašeliništní louky se vyskytují vzácné rostliny, mezi které patří například jetel kaštanový, zábělník bahenní, suchopýr pochvatý, vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prha arnika, pleška stopkatá, mnoho druhů ostřic, např. ostřice ježatá, hadí mord nízký, klikva bahenní či starček potoční.

Okolo rybníku Horní pod Hájenkou, který je součástí chráněného území, roste přeslička poříční, v rybníce samotném pak leknín bělostný. Nejvýznamnější rostlinou je však malá populace kriticky ohroženého prstnatce Traunsteinerova z čeledi vstavačovitých. Lokalita je bezlesá.

Fauna

Na této louce se přirozeně dobře daří širokému spektru hmyzu. Vyskytuje se zde 23 druhů vážek, vzácné druhy drabčíků, nosatců, střevlíčků a střevlíků, např. střevlík polní, dále mušky Elachiptera diastema a Brevicornu sericoma nebo motýly, kupříkladu ohniváček modrolemý. Přímo v rybníce se vyskytují měkkýši, například škeble rybničná, nebo obojživelníci, které reprezentuje ropucha obecná či skokan krátkonohý a ostronosý.

Název správy Správa CHKO Třeboňsko
Adresa Valy 121
Město Třeboň
PSČ 379 01
Datum vyhlášení 1. ledna 1988
Rozloha území 2,92 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz