Kaňk (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 317 852 654, blanik@nature.cz
/Příroda - 
Když začal být na malém území u obce Kaňk těžen vápenec, ještě nikdo netušil, jaký unikát se tady ukrývá. Na ploše 0,53 ha se po odkrytí vyjevil pravý charakter lokality. Zjistilo se, že se jedná o útes moře, které do této skály naráželo v období čtvrtohor, a tak se zde zachovalo velké množství zkamenělých mořských živočichů včetně třeba žraločích zubů.

Jako velmi cenné území je národní přírodní památka Kaňk chráněna už přes 80 let. Pro úplné seznámení s touto památkou tudy vede naučná stezka Stříbrná stezka – severní okruh a také žlutě značená turistická trasa. Budete-li chtít spatřit další zajímavá místa v okolí, můžete navštívit blízkou rozhlednu Havířská bouda, kostel Všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře a řadu dalších památek tohoto krásného města.

Vzdálenosti:

  • Sedlec - 450 m
  • Kaňk - 1,4 km
  • Kutná Hora - 1,5 km

Skalní ostrov Kaňk byl vyhlášen za chráněný přírodní výtvor už v roce 1933. V roce 1992 byl pak přehlášen do kategorie národní přírodní památka.

Předmět ochrany

Jedná se o významné naleziště fosilií na zbytku příbojového útesu.

Geologie

Podloží tvoří vápenec, který zde byl v malém lomu těžen, dále ruly a migmatity, což je hornina složená ze žuly a ruly. Práce v lomu odkryly zbytky čtvrtohorního příbojového útesu z období svrchní křídy. Díky tomuto faktu je místo významným nalezištěm fosilií mořských živočichů, zejména pak mechovek, mlžů, ostnokožců, korálů, plžů nebo třeba žraločích zubů. Paleontologové zde našli také řadu nových druhů, kupříkladu F. Počta tady objevil 29 zcela nových druhů zmíněných mechovek.

Flóra

Území pokrývají na úrovni bylinného patra většinově suchomilné a teplomilné trávníky s výskytem kriticky ohrožené, okolo 1 metru vysoké byliny zvané čistec německý a dále tu rostou běžnější druhy, například ovsík vyvýšený, válečka prapořitá, máčka ladní, pcháč bezlodyžný, sveřep přímý, kavyl vláskovitý, kostřava žlábkovitá, pýr prostřední, hlaváč žlutavý, šalvěj luční, vousatka prstnatá a vičenec ligrus.

Silně zastoupeno je křovinné patro, které místy tvoří nepropustné pásy a je reprezentováno několika druhy hlohu a růží, včetně vzácnější odrůdy zvané růže vinná, dále trnkou obecnou, svídou krvavou, vzácnějším dřišťálem obecným nebo ptačím zobem obecným.

Stromové patro zastupuje třešňový sad na okraji chráněné oblasti a listnatý les, ohraničující území z většinové části. Konkrétně zde můžete spatřit jasan ztepilý nebo třeba třešeň ptačí.

Fauna

V suchém a teplém prostředí se dobře daří především různému hmyzu vázanému na tento typ prostředí, a tak zde můžete spatřit například motýla vřetenušku čičorkovou, včelu Hoplitis rufohirta, brouka Argoptochus quadrisignatus z čeledi nosatcovitých nebo brouka majku Meloe decorus.

Název správy Správa CHKO Blaník
Adresa Vlašimská 8
Město Louňovice pod Blaníkem
PSČ 257 06
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 0,53 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz