Kalendář věků

, Tel.: +420 519 510 585, palava@nature.cz
/Příroda - 
Území kolem zarůstající opuštěné cihelny včetně jejího dna a stěn ve sprašových půdách na severním úpatí Pavlovských vrchů leží v nadmořských výškách 180 až 205 metrů. Usazeniny pochází z období od svrchního pleistocénu až po současnost suchých spraší.

Pleistocénní až paleolitické sedimenty se ukládaly v přehledných vrstvách. Pro větší názornost prof. Klíma ve stěně vytvořil zářez vysoký 12 m, 5 m široký a 3 m hluboký, který je dnes již světově proslulý. Část vrstev je zcela sterilních, to znamená bez archeologických a paleontologických nálezů. Jiné však obsahují doklady osídlení životem v různých dobách od měkkýšů po mamuty, srstnaté nosorožce, soby, vlky, lišky a lidi vürmské fauny doby ledové. Nejstarší a nejspodnější vrstva zářezu zachycuje poslední dobu meziledovou před 100 000 lety, kdy zde panovalo zřetelně teplejší a vlhčí klima a smíšený les sahal až k vrcholům Pálavy.

Vrstva s doklady osídlení ze starší doby kamenné leží v hloubce 6 až 7 metrů a ukládala se před 29 až 25 000 lety. V západní stěně nalezl prof. Klíma soubor nástrojů z pazourku, křemene, křemence, krystalické břidlice a vápence.

Mezi léty 1985 až 1988 probíhaly nad cihelnou záchranné archeologické výzkumy vyvolané těžbou spraše pro hráze vodního díla na řece Dyji. Nalezeny zde byly zbytky ohnišť a obydlí, v přilehlé úžlabině pak skládka mamutích kostí.

Největším objevem byl společný hrob tří mladých lidí z doby před 26 500 lety. Asi o 1000 let mladší je osamělý hrob muže uloženého v chatě. Současné výzkumy se snaží doložit počátky tehdy progresivních technologií, např. výroby keramiky, textilu nebo košíkářství.

Vrty na dně cihelny potvrdily dalších 15 metrů usazenin spraší, svahových sedimentů teras řeky Dyje, které jsou proložené vrstvičkami písků a štěrků.

Při speleologickém průzkumu okolí cihelny v roce 2000 byla nedaleko vinárny a penzionu U Langrů (Vinařství Ladislav Langr) zmapována tzv. Netopýří jeskyně, která je dlouhá 70 a hluboká 20 metrů. Průzkum odhalil i další prostory včetně pseudokrasových jevů.

NPP vyžaduje občasnou péči. Roku 2004 byla severovýchodní stěna cihelny zbavena mladých pajasanů žláznatých. Část dna a jižní stěnu však zatím na 0,1 ha „okupuje“ trnovník akát, kterého bude nutné odstranit.

NPP Kalendář věků u Dolních Věstonic byla vyhlášena 15. května 2005 na výměře 0,45 ha.

Flóra

Dno pokrývá trávník s teplomilnými druhy rostlin, např. mákem bělokvětým, večernicí lesní a v okolí rostou také dekorativně kvetoucí hvězdnice chlumní a hvězdnice zlatovlásek.

Fauna

Z blanokřídlého hmyzu se tu daří hlavně samotářským včelám, v přilehlých podzemních prostorech byli nalezeni jednotlivě zimující letouni vrápenci malí.

Název správy Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno
Adresa Kotlářská 51
Město Brno
PSČ 602 00
Datum vyhlášení 15. května 2005
Rozloha území 0,45 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz