Jánský vrch (národní přírodní památka)

, Tel.: +420 416 574 611, cstred@nature.cz
/Příroda - 
Národní přírodní památka Jánský vrch chrání po dobu už více než šedesáti let vzácné rostliny vázané na zdejší teplé a suché prostředí. Tou nejvýznamnější je nenápadná hustě rostoucí travina ovsec stepní čedičový. Jánský vrch je nejzápadnějším místem, kde ho lze na celém světě spatřit.

Národní přírodní památka Jánský vrch má v současnosti rozlohu necelých 12 hektarů – je však v plánu rozšíření chráněného území, aby bylo zabráněno nepříznivým vlivům, které plynou z těsné blízkosti zástavby obce Korozluky.

Přímo v obci můžete navštívit nedávno zrekonstruovaný zámek Korozluky, který se nachází při hranici NPP Jánský vrch. V okolí se pak můžete vydat třeba do lázní Bílina nebo navštívit mnoho jiných zajímavých míst, například Aquadrom Most či Planetárium Most.

Vzdálenosti:

  • Korozluky - 100 m
  • Most - 6 km
  • Bílina - 10 km

Národní přírodní památka Jánský vrch byla vyhlášena na svahu stejnojmenného vrchu v roce 1951.

Předmět ochrany

Důvodem ochrany jsou společenstva teplomilných a suchomilných rostlin na čedičovém podkladu. Jedná se o celosvětově nejzápadnější území výskytu ovsce stepního čedičového.

Geologie

Důkazem o pradávné vulkanické činnosti je podloží tvořené čedičem s výskytem porcelanitu, který se nedaleko Jánského vrchu v minulém století dokonce těžil.

Flóra

Na Jánském vrchu se nejlépe daří teplomilným a suchomilným rostlinám rostoucím na vyhřátých loukách obklopených lesem. Kromě již zmíněného ovsce stepního čedičového tu najdete i další vzácné rostliny, mezi nimi ohrožený kavyl Ivanův, diviznu brunátnou, žlutě kvetoucí hlaváček jarní, koniklec luční český, kozinec bezlodyžný, krvavec menší, vlnici chlupatou či drobnou bíle kvetoucí bělozářku liliovitou.

Křovinové patro reprezentuje například řešetlák počistivý. Listnatý les s příměsí jehličnanů prospívá svou ochranou slunným loučkám. Je však potřeba zbavovat je náletových a agresivních dřevin, jakými zde jsou trnovník akát či jasan ztepilý.

Fauna

Na území byl proveden výzkum zabývající se výskytem motýlů. Bylo tak zjištěno, že NPP Jánský vrch je útočištěm například ohroženého ostruháčka trnkového, vázaného na porosty řešetláku počistivého, bělopáska ovocného, krvavce menšího či soumračníka skořicového.

Název správy Správa CHKO České středohoří
Adresa Michalská 260/14
Město Litoměřice
PSČ 412 01
Datum vyhlášení 25. září 1951
Rozloha území 11,90 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz