Holý vrch

, Tel.: +420 315 728 061, kokorin@nature.cz
/Příroda - 
Chráněné území zaujímá plochu 5,18 hektarů, s jeho ochranným pásmem je to pak celkem 6 hektarů. Kromě pískovcových skal a jejich strmých stěn v sobě tato národní přírodní památka ukrývá i unikátní poklad. Holý vrch je totiž jednou z posledních lokalit na území České republiky, kde se zachovala malá populace kriticky ohroženého nízkého keře lýkovce vonného, který se pyšní sytě růžovými květy.

Zhruba pět desítek reprodukceschopných jedinců této vzácné rostliny je tu systematicky chráněno a opečováváno. Na území se pak nachází ještě řada dalších vzácných rostlin, které svými barevnými květy dotvářejí zdejší atmosféru.

Z poměrně plochého skalního vrchu si můžete užít hezký výhled do širého okolí. V případě, že se budete chtít podívat na další zajímavá místa v okolí, můžete navštívit třeba skalní obydlí ve Lhotce, řadu památek v blízkém Mělníku nebo hrad Kokořín.

Vzdálenosti:

  • Lhotka - 350 m
  • Mělník - 6 km
  • Kokořín - 10 km

Národní přírodní památka Holý vrch byla na území CHKO Kokořínsko vyhlášena roku 1957.

Předmět ochrany

Cílem NPP Holý vrch je ochrana kriticky ohrožené rostliny zvané lýkovec vonný v lokalitě pískovcových skal a borového lesa.

Geologie

Dominantou jsou pískovcové skály. Podloží je tedy tvořeno pískovci, slínovci, slíny a hlínou.

Flóra

Nejvzácnější rostlinou NPP Holý vrch je již zmíněný drobný přízemní keř lýkovec vonný. Bylinné patro tvoří například běžně se vyskytující válečka prapořitá, vřes obecný, jetel alpský, ohrožený kavyl Ivanův, silně ohrožený koniklec luční český nebo ohrožená mochna bílá.

Křovinové patro je zastoupeno lískou obecnou a ostružiním, které je ovšem vysekáváno, aby nebránilo růstu lýkovce vonného. Stromové patro zastupuje především borovice lesní. Tu doplňuje smrk ztepilý, buk lesní, bříza bělokorá či habr obecný.

Fauna

Přestože nebyla místní fauna dosud podrobněji prozkoumána, byl prokázán výskyt motýla bejlomorky Dasineura daphnes, který je vázán na populaci lýkovce vonného. Z ptáků zde byl pozorován třeba šoupálek krátkoprstý, ťuhýk obecný, drozd zpěvný nebo brhlík lesní.

Název správy Správa CHKO Kokořínsko
Adresa Česká ul. 149
Město Mělník
PSČ 276 01
Datum vyhlášení 14. srpna 1957
Rozloha území 1,17 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz