Žehuňský rybník

289 05, Žehuň
Žehuň/Příroda - Žehuň


Popis místa
Žehuňský rybník je největší rybník ve Středočeském kraji a devátý největší v České republice. Nachází se v okrese Kolín u vsi Žehuň mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou. Vodní plocha má rozlohu 258 ha. Svou délkou 5,5 km je jeden z nejdelších rybníků v České republice. Dosahuje hloubky až 6 m.

289 05, Žehuň
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Žehuňský rybník byl vybudován v letech 1492 až 1497 na řece Cidlině pravděpodobně z iniciativy krále Vladislava II. a řeka Cidlina je také jediným zdrojem vody.

Vybudováním rybníka došlo k částečnému zaplavení tehdy velmi frekventované stezky z Prahy do Kladska. V 16. století se podílel na opravě jeho hráze Jakub Krčín z Jelčan, který později vybudoval řadu jihočeských rybníků.

Žehuňský rybník je bohatou lokalitou v současnosti vzácnější škeble rybničné (Anodonta cygnea), která patří mezi zranitelné druhy. Díky tomu, že rybníkem protéká řeka Cidlina, vyskytuje se zde i zvláště chráněný velevrub malířský (Unio pictorum).

Z obojživelníků byly zaznamenáni například rosnička obecná (Hyla arborea), kuňka ohnivá (Bombina bombina) a skokan skřehotavý (Rana ridibunda). Litorální rákosiny jsou významným biotopem vodního ptactva. Hnízdí tu bukáček malý (Ixobrychus minutus), chřástal kropenatý (Porzana porzana), chřástal malý (Porzana parva) a chřástal vodní (Rallus aquaticus). Udáváno je i hnízdění sýkořice vousaté (Panurus biarmicus).

Za potravou sem pravidelně zalétá orel mořský (Haliaeetus albicilla), hnízdící v nedaleké oboře.

Typ Rybník
Rozloha 300 ha
Objem 6 mil m³
Maximální hloubka 6 m
Nadmořská výška 204 m
Přítok vody Cidlina
Odtok vody Cidlina


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz