Rybník Rožmberk

379 01, Třeboň
Třeboň/Příroda - Třeboň


Popis místa
Rožmberk je největším rybníkem v celé České republice. Kolem rybníka vede naučná cyklistická stezka Rožmberk, která startuje v Třeboni u rybníka Svět a po silnicích třetí třídy, hrázích a polních cestách vede okolo rybníka Rožmberk. Cestou vás jistě zaujme hráz Rožmberka, která je porostlá staletými duby, v jejichž dutinách hnízdí velké množství druhů ptáků. Rybník najdete na Jindřichohradecku v nadmořské výšce 427 metrů.

379 01, Třeboň
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Katastrální výměra rybníka je 677 hektarů, vodní plocha má rozlohu 489 hektarů. Objem Rožmberku je 6,2 milionu metrů krychlových vody, ale při povodních v roce 2002 dokázal zadržet až desetinásobek svého běžného objemu. Sice se rozlil po okolních polích, ale zabránil větším škodám v povodí Lužnice.

Rybník funguje i na chov ryb. Přestože se kvůli čistotě řeky Lužnice nesmí hnojit, rybám se tu daří a loví se většinou ve dvouletých cyklech. Výlovu v roce 1925 se zúčastnil dokonce i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk s tehdejším předsedou vlády.

U vesnice Stará Hlína vtéká do Rožmberku řeka Lužnice, vedle ní do rybníka vtéká ještě potok od rybníka Hodějovského a Nového u Smitky a dva přítoky z rybníka Vítek.

Rožmberk si za svou existenci vytrpěl několik povodní – v roce 1890, 2002, 2006 a také v roce 2010.

Rybník Rožmberk byl postaven v letech 1584–1590 podle návrhu rožmberského regenta Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, který se zasadil i o vybudování rybníka Svět. Nutnost rybníka Rožmberk se ukázala v roce 1544, kdy povodeň z jižních Čech dorazila až do Prahy. Na jeho budování se podílelo 800 pracovníků.

Současně se stavbou rybníka probíhalo i budování umělé Nové řeky, jejímž úkolem bylo odvádět velkou vodu do jiného povodí, protože samotný rybník by ji neudržel.

Během třicetileté války mohlo dojít ke katastrofě, když Karel Bonaventura Buquoy plánoval prokopání hráze za účelem vyplavení stavovského vojska u Soběslavi. To se naštěstí nepodařilo.

Od roku 1922 stojí pod hrází na výtoku řeky Lužnice malá vodní elektrárna se dvěma turbínami.

Typ Rybník
Rozloha 489 ha
Objem 6 200 000 m³
Maximální hloubka 6,2 m
Nadmořská výška 425,9 m
Přítok vody Lužnice
Odtok vody Lužnice, Potěšilka

 Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz