Rybník Kaňov

379 01, Třeboň
Třeboň/Příroda - Třeboň


Popis místa
Rybník Kaňov nalezneme pár kilometrů u Třeboně, v sousedctví rybníka Rožmberk. Rozhlohou se řadí na jedenacté místo v celé naší republice.

379 01, Třeboň
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Hráz Káňova je dlouhá 460 m a má výpust, která je tvořena neobvyklými výpustnými troubami z čediče a ústí do Rožmberka. Proto se Káňov musí lovit až po slovení tohoto velikána.

Stavba rybníka Káňov úzce souvisela se stavbou Zlaté stoky. Štěpánek Netolický, který pracoval jako porybný ve službách Petra Voka z Rožmberka a znal výborně krajinu a její vodstvo, v r. 1506 předložil důmyslný plán třeboňské rybniční soustavy. Ten spočíval v návrhu systému stok, napájených okysličenou vodou z Lužnice; jeho Zlatá stoka (dlouhá 45,2 km) slouží dodnes.

Jméno rybníku je od slova káňata, což je v tomto kraji lidové označení pro racky.

Za rok založení se u rybníka Kaňov uvádí rok 1515, i když rybník existoval již před tímto datem. Rybník Kaňov vybudoval Štěpánek Netolický a poté ještě hráz rybníka povýšil; později byl rybník zvětšen i Mikulášem Ruthardem a Jakubem Krčínem.

Rybník je naháněn Kaňovským potokem a dalšími přítoky z povodí a samozřejmě ze Zlaté stoky, která přiléhá k rybníku na východní straně, vede pod hrází rybníka a odděluje jej od rybníka Rožmberka.

Káňov je stejně jako všechny rybníky, které stavěl Štěpánek Netolický mělký, teplý a nevyniká velikostí, ale bohatou úrodností.

Typ Rybník
Rozloha 159 ha
Objem 1,49 mil m³
Maximální hloubka  
Nadmořská výška 428,8 m
Přítok vody Zlatá stoka
Odtok vody Zlatá stoka


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz