Rybník Jordán (Vodní nádrž Jordán)

390 01, Tábor
Tábor/Příroda - Tábor


Popis místa
Jordán je vodní nádrž v Táboře o ploše přes 51 ha. Vznikl roku 1492 přehrazením Košínského potoka a je nejstarší přehradní nádrží v Česku. Jeho původním účelem bylo zásobování města pitnou vodou, později začal být využíván i k chovu ryb.

390 01, Tábor
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Známý rybník v Táboře založený roku 1492 pro zásobování města pitnou vodou je nejstarší údolní přehradou v Čechách.

Vznikl přehrazením Košínského potoka, známého rovněž pod jménem Tismenice. Jeho 18 m Vysoká hráz zadržuje 3 mil. metrů krychlových vody, která dosahuje v některých místech až 12,5 m hloubky.

Vodní nádrž, jež sloužila původně jako rezervoár pitné vody pro Tábor, má plochu 50 ha. Postupem času byla používána i pro chov ryb a dnes je i místem, které využívají obyvatelé i návštěvnicí města k rekreaci.

Pod mostem hráze vytéká z Jordánu přepad (Jordánský potok), který těsně za hrází překonává skalní stupeň 18 m vysoký a tvoří zde tzv. Jordánský vodopád. V místech, kde začíná vzdutí Košínského potoka, byla u osady Náchod vybudována malá přehrada, za níž vznikla menší vodní nádrž zvaná "Malý Jordán". V roce 1991 byl přes Jordán postaven nový silniční most zavěšený na jednom pylonu 10,5 m nad hladinou.

Typ Přehrada
Rozloha 51,77 ha
Objem 3 000 000 m³
Maximální hloubka 12,5 m
Nadmořská výška 437 m
Přítok vody Košínský potok
Odtok vody Tismenický potok


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz