Soukromá botanická zahrada v Dubinách

251 69, Velké Popovice-Dubiny, Tel.: +420 603 479 223, hybler.s@botanickazahradadubiny.cz
Velké Popovice-Dubiny/Příroda - Velké Popovice-Dubiny
V areálu zahrady jsou, kromě obytných prostor, také dva malé tropické skleníky - každý po 16m2 a dva subtropické skleníky - každý po 48m2. Naše zahrada, jako první u nás a možná i v širším okolí, používá některé druhy ptáků a žab jako přirozenou ochranu rostlin ve sklenících. Díky této ochraně již několik let nemusíme používat žádnou chemickou ochranu rostlin.

Celá venkovní expozice je protkaná soustavou jezírek a vodotečí, které slouží především k podpoře biodiversity v dané lokalitě. V prostorách zahrady se trvale vyskytuje velké množství chráněných živočichů, především ze skupiny obojživelníků, plazů, ptáků a hmyzu. V roce 2011 byla zahrada vyhlášena jako významný krajinný prvek a je chráněna ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.

Sbírka dosáhla takového rozsahu, že byla zahrada 6. února 2013 přijata do Unie botanických zahrad české republiky. Je zde největší sbírka rodu Cedrus a Sequoiadendron v ČR a více jak 600 taxonů ostatních rostlin.

Zahrada není volně přístupná veřejnosti. Po telefonickém nebo písemném kontaktu prostřednictvím e-maeilu lze návštěvu domluvit.

Našim cílem je vytvořit mimo jiné stálou expozici, která bude sloužit k udržování genofondu rostlin běžně se nevyskytujících v naší přírodě a studijním potřebám případným zájemcům. Nedílnou součástí naší činnosti je co nejužší spolupráce s ostatními botanickými subjekty.

Zahrada není volně přístupná veřejnosti.

Po telefonickém (tel.: 603 479 223) nebo emailovém kontaktu (hybler.s@botanickazahradadubiny.cz) lze návštěvu domluvit.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz