Botanická zahrada Liberec

Purkyňova, 460 01, Liberec, Tel.: +420 485 252 811, info@botanyliberec.cz
Liberec/Příroda - Liberec
V jednom z devíti skleníků je akvárium s různými druhy mořských i sladkovodních živočichů, kteří do svých těl integrovali rostliny, s nimiž jsou v symbióze (např. koráli nebo škeble).

Venkovní expozice respektují vlhké podhorské klima Liberce a okolí. Dominantní část tvoří alpinum s horskou kvetoucí flórou, sbírky rododendronů, které jsou zajímavé hlavně počátkem léta, azalky, plaménky a mokřadní flóra. Vstupní část je parková, s jehličnany, kvetoucími keři a divokými i sadovými růžemi v rosariu, kde kvetou koncem června.

Pěstitelské zázemí zahrady tvoří dalších devět skleníků s celkovou plochou 1 400 m², simulujících různá mikroklimata. Slouží k zavádění novinek, k pěstování zvláště náročných rostlin i jako karanténa. Tato část není veřejnosti přístupná.

Od roku 2003 má Botanická zahrada Liberec podle rozhodnutí ministerstva životního prostředí nové oddělení – záchranné centrum dle mezinárodní konvence CITES pro zabavené nelegálně importované rostliny. Pokud celní správa nerozpozná, co zabavila, a kontraband není čitelný, záchranné centrum zahrady poskytne zabavené rostlině péči k přežití a botanici poté určí její původ a druh.

Pozemek, na kterém se Botanická zahrada Liberec nachází, koupil v roce 1893 místní Spolek přátel přírody. Ve stejném roce se začala zahrada budovat a v září 1895 už byla převzata k užívání, ale ze začátku fungovala spíš jako zahradnictví.

Během první světové války došlo k úpadku, v roce 1923 byla dokonce část zahrady odejmuta na stavbu činžovního domu. O sedm let později se v zahradě objevil první expoziční skleník, který v roce 1973 nahradil novější.

Druhá světová válka přinesla další krizi, kterou ale zahrada také ustála. V letech 1956–1980 přibyly do zahrady nové skleníky, z nichž 11 bylo expozičních a 7 pěstitelských.

V roce 1981 padl rekord v návštěvnosti, do zahrady se za rok podívalo 393 700 osob. Koncem 20. století pak proběhly úpravy a modernizace skleníkových expozic.

Od roku 1995 nese zahrada název Botanická zahrada Liberec. Ve stejném roce oslavila výročí 100 let od založení výstavou Hold rostlinám. Do roku 2000 byly staré skleníky demontovány a jejich místa zabral nový komplex devíti skleníkových pavilonů a devíti pěstitelských skleníků.

V letech 2000–2007 dostala zahrada od města Liberec možnost účastnit se několika expedic do Latinské Ameriky, díky kterým mohou dnes prezentovat nové poznatky z tropické botaniky.

  Otvírací dny Čas
Celoročně Po - Ne 8:00 - 16:00 (během zimního času)
    8:00 - 18:00 (během letního času)

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz