Sbírka vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu

Dukelská, 379 01, Třeboň, Tel.: +420 384 721 156, sbirka@butbn.cas.cz
Třeboň/Příroda - Třeboň
Každoročně sbírku navštíví desítky exkurzí. Kromě vědeckých účelů její hlavní význam spočívá v možnosti seznámit se na jednom místě s velkým množstvím rostlin, z nichž většina je v přírodě pozorovateli těžko přístupná nebo se vyskytuje jen na několika málo lokalitách.

Každý má tak možnost pozorovat krásu a rozmanitost vodních a mokřadních rostlin a přitom zůstat „na suchu“. Návštěva Sbírky je nejzajímavější v časném létě, kdy už jsou i rostliny zimující pod vodou plně rozvinuty a spousta jich rozkvétá a plodí. V zimě jsou nádrže zakryté a venkovní expozice není přístupná.

Ve sbírce arboreta je přes 400 druhů rostlin. Tento počet druhů činí z naší Sbírky největší sbírku vodních a mokřadních druhů v Evropě a jednu z největších ve světě.

Součástí Sbírky jsou i záchranné kultivace více než 30 ohrožených druhů využívané k posílení přírodních populací.

Od jara do podzimu je Sbírka volně přístupná veřejnosti. Sbírka vodních a mokřadních rostlin byla založena v roce 1976 jako prostředek ke studiu ohrožených vzácných druhů.

Sbírka dále slouží jako genová banka pro vzácné a ohrožené druhy rostlin. Mnoha domácím i zahraničním odborným pracovištím poskytuje studijní a pokusný materiál, materiál pro určování a botanické ilustrace, využívá se k výuce botaniky a rostlinné ekologie. Od roku 1998 je 150-200 druhů semen pravidelně sbíráno a nabízeno výzkumným institucím a jiným botanickým zahradám (Index Seminum).

  Otvírací dny Čas
Květen - Říjen Po - Pa 9:00 - 16:00

Sbírka je volně přístupná specialistům, studentům i široké veřejnosti.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz