Botanická zahrada Univerzity Karlovy v Praze

Na Slupi, 128 01, Praha 2, Tel.: +420 221 951 883, botazah@natur.cuni.cz
Praha 2/Příroda - Praha 2
Areál se rozléhá na ploše 3,5 hektarů a většinu zahrady tvoří venkovní expozice. Skleníková část po levé straně má celkem 2 000 m² výstavních a pěstebních ploch. Venkovní část obsahuje na 3 000 rostlinných druhů, z toho 1 100 jich je z České a Slovenské republiky. Jsou sem cíleně přenášené již od roku 1904 z původních lokalit střední Evropy a představují významnou genofondovou sbírku.

V zahradě si můžete prohlédnout miniaturní krajiny horských vápencových skal, dubových a habrových hájů, lužních lesů, stojatých a pomalu tekoucích vod a sbírku jehličnanů. Zajímavostí je kolekce Středoevropské květeny, která je zde udržována už 110 let.

Vstupní část tvoří tropický skleník s nejvyšší kupolí pro cykasy, které jsou až 130 let staré, a s rostlinami tropických lesů. Ve střední části najdete jezírko s kultivary okrasných leknínů a každoročně vysazovanou amazonskou viktorii Cruzovou, leknín s velkými zubatými listy, který rozkvétá pouze na dvě noci v roce.

Subtropické skleníky jsou dva – vlhký a suchý. Vlhký je nepřístupný veřejnosti a slouží hlavně k přezimování rostlin, které jsou přes léto vystavené venku; zde to znamená hlavně rostliny australské a středozemní oblasti. Suchý skleník se věnuje trvalé a pravidelně doplňované expozici sukulentů a podává mnoho ukázek tzv. konvergentních znaků rostlin, kdy i nepříbuzné rostliny vlivem prostředí vyvíjejí shodné znaky a přizpůsobení.

Dostupnost:

  • pěšky nebo na kole - díky výhodné pozici v centru Prahy je lokalita dobře dostupná pro pěší i cyklisty, v okolí je mnoho cyklotras
  • autem - zaparkovat lze v přilehlých ulicích Na Slupi nebo Vyšehradská
  • autobusem - městské autobusy, zastávka Větrov nebo U Nemocnice
  • tramvají - zastávka Botanická zahrada

Původní univerzitní zahrada byla založena roku 1775 na Smíchově, ovšem vzhledem ke svému umístění byla často postihována záplavami, a tak bylo později rozhodnuto o jejím přesunu. Botanická zahrada Univerzity Karlovy tak sídlí od roku 1898 kousek od Karlova náměstí na Praze 2.

Exponáty smíchovské zahrady byly rovnoměrně rozděleny mezi českou a německou univerzitu. Česká strana navíc získala exponáty Společnosti pro zvelebování zahrad, která zde dříve sídlila. Na jaře roku 1945 byly při náletech postupně kompletně zničeny skleníky německé univerzity, a tak začala česká univerzita obývat po konci války obě části.

Dříve byla ještě botanická zahrada spojena s katedrou botaniky, ale od 80. let 20. století již funguje pod svou samostatnou správou.

Skleníky byly kompletně renovovány v letech 1997 až 2000.

  Otvírací dny Skleníky Exteriéry
Únor - Březen Po - Ne 10:00 - 16:00 10:00 - 17:00
Duben - Srpen Po - Ne 10:00 - 17:00 10:00 - 19:30
Září - Říjen (do změny času) Po - Ne 10:00 - 17:00 10:00 - 18:00
Listopad - Leden Po - Ne 10:00 - 15:30 10:00 - 16:00

* Otevírací doba skleníků se může během výstav měnit. Pokladna se uzavírá 30 minut před uzavřením skleníku.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz