Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Dvořákova, 702 00, Ostrava, Tel.: +420 597 091 111, info@osu.cz
Ostrava/Příroda - Ostrava
Samotná botanická zahrada je funkčně rozdělena na dvě části, venkovní a skleníkovou plochu. Mezi venkovní výsadby se řadí záhony letniček, zeleniny, léčivek, technických plodin, záhony okrasných trvalek a vzhledem k velikosti botanické zahrady menší výsadba základních druhů dřevin. V skleníkovém areálu botanické zahrady se pěstují tropické a subtropické rostliny. Jsou zde k vidění především taxony z čeledí Bromeliaceae, Crassulaceae, Orchideaceae, Aizodeaceae, Liliaceae, Asphodelaceae.

Botanická zahrada slouží jako odborné botanické pracoviště využívané k výuce botanických vědních disciplin, ale také k vědeckým účelům. Mimo vlastní výuku jsou na BZ realizované bakalářské a diplomové práce naších studentů.

Počátky historie zahrady sahají do roku 1968, kdy Pedagogická fakulta koupila malé zahradnictví. Zahrada nesla název Pokusný pozemek katedry biologie, a sloužila výuce pěstitelských prací.

V roce 1991 byla zahrada oficiálně přejmenována na Botanickou zahradu.

Zahrada je orientována na mírném jižním svahu v nadmořské výšce 240 m n.m. a její dnešní výměra je 5200 m2. Celková výměra zasklené plochy je cca 210 m2.

V roce 2005 se Botanická zahrada PřF OU stala zakládajícím členem Unie botanických zahrad České republiky.

Botanická zahrada slouží pro potřeby studentů. Pořádají se zde pravidelné výstavy pro veřejnost.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz