Botanická zahrada Fakulty tropického zemědělství

K Horoměřicům, 165 21, Praha 6, Tel.: +420 224 382 164, hlavac@ftz.czu.cz
Praha 6/Příroda - Praha 6
Botanická zahrada Fakulty tropického zemědělství, ČZU v Praze byla vybudována současně s výstavbou celého komplexu Vysoké školy zemědělské v Praze. Provoz botanické zahrady byl zahájen 1.1. 1968.

Původní název botanické zahrady byl Skleníky Institutu tropického a subtropického zemědělství (ITSZ). Botanická zahrada se v roce 2011 stala členem Unie botanických zahrad. Od 1.1.2013 se Institut tropů a subtropů (ITS) stal Fakultou tropického zemědělství (FTZ), díky čemuž se pozměnil i název botanické zahrady. Z  Botanické zahrady Institutu tropů a subtropů České zemědělské univerzity v Praze se stala Botanická zahrada Fakulty tropického zemědělství, ČZU v Praze.

Pracoviště botanické zahrady bylo původně určeno pro Institut tropického a subtropického zemědělství a  Agronomickou fakultu. Byly to pokusné, pracovní a výukové prostory. Postupem času vznikla specializovaná kolekce užitkových sbírkových rostlin z celého světa. Jako první byl osázen subtropický skleník rostlinami, které v zimním období vyžadují nižší teplotu (především citrusy dovezené z Krymu prof. Františkem Pospíšilem).

V letech 1972-1973 byl postaven první atypický skleník, kam byly podle projektu prof. Pospíšila vysázeny dopředu shromažďované užitkové teplomilné rostliny. Výsadba probíhala za pomoci kolektivu vědeckých, pedagogických, technických i manuálních pracovníků. V celém tehdejším Československu tak vznikla ojedinělá a nejkomplexnější sbírka užitkových rostlin tropů a subtropů soustředěná v jediné kolekci. Tato sbírka měla sloužit hlavně pro výuku studentů z celého tehdy rozvojového světa a dále pro osvětu aktivně pracujících spolků pěstitelů tropických a subtropických užitkových rostlin. V té době bylo toto pracoviště zpřístupněno i veřejnosti.

V roce 1972 začal tehdejší ITSZ vydávat Index seminum a pracoviště sbírkových skleníků tak začalo spolupracovat s československými i zahraničními botanickými zahradami. To znamenalo, že se napojilo formou inzerce vlastních sběrů semen na bezplatnou výměnu semen s ostatními světovými botanickými pracovišti. Tato spolupráce výrazně obohatila sortimenty hlavně jednoletých užitkových rostlin a také léčivých a technických rostlin.

Katedra rostlinné výroby ITSZ nutně potřebovala skleníkový prostor pro svoji vědeckou práci a pro umístění vzácnějších užitkových rostlin, a proto byl  v roce 1975 vybudován stolový skleník.

Jednoleté, teplomilné užitkové rostliny, hlavně obiloviny, luskoviny, některé méně známé zeleniny a technické rostliny se začaly pěstovat ve dvou foliových krytech, které nebyly vybaveny vytápěním. Sortimenty rostlin byly doplňovány vzorky semen užitkových rostlin, které přivezli vědečtí pracovníci ze služebních cest z celého světa. Dalším zdrojem semen byla vědecká pracoviště z celého světa (hlavně genové banky). Součástí pracoviště bylo pokusné pole, kde se pěstovaly méně známé druhy zelenin a pokusy na diplomové práce.

Do roku 1982 pracovala jako vedoucí skleníků paní Alena Rozinková. Necelý rok byla vedoucí skleníků Ing. Gabriela Struhárová. Od roku 1982 do roku 1985 byla vedoucí paní Marie Hlaváčová. V roce 1985 ji nahradil Ing. Zdeněk Hlaváč. Do roku 1989 se odborné předměty světového zemědělství vyučovaly pouze pro zahraniční studenty. Struktura studentů se v devadesátých letech změnila ve prospěch českých studentů. Vedle výuky studentů FTZ probíhá v Botanické zahradě také výuka studentů z kateder botaniky, zahradnictví a příležitostně i z jiných kateder Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Fakulty lesnické a dřevařské a Fakulty životního prostředí.

Botanická zahrada je členěna podle teplotních nároků rostlin a podle typu pracovního zaměření:

  • Tropický skleník
  • Subtropický skleník
  • Stolový skleník
  • Lyzimetrický skleník
  • Sortimentový skleník
  • Polykarbonátové kryty
  • Léčivé rosliny

* Veřejnosti přístupné jsou skleníky Tropický a Subtropický.

Botanickou zahradu je možné, po předchozí domluvě, navštívit:

  Otvírací dny Čas
Celoročně Po - Čt 8:00 - 14:00
  8:00 - 12:00

* Vstupné je zdarma, hromadným exkurzím v ideálním počtu do 15 osob je na požádání poskytován průvodce. Cena za průvodcovskou službu je 300 Kč.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz