Arboretum Vysoké Chvojno

Vysoké Chvojno, 533 21, Vysoké Chvojno, Tel.: +420 466 682 136, vysokechvojno@wo.cz
Vysoké Chvojno/Příroda - Vysoké Chvojno
Park ve Vysokém Chvojně je přírodním skvostem, který založil markrabě Pallavicini okolo roku 1884 na půdě vykoupené od chvojnovských občanů.

Byly zde vysázeny různé cizokrajné stromy a keře. Dodnes se zde z té doby zachovaly nejvzácnější druhy, jako jsou pazerav sbíhavý, smrk strukovitý, jalovce kanadské, jeffreyovy borovice, jeřáb prostřední, jeřáb břek, liliovník a převládající červenolisté buky.

Prastarou lidskou touhou bylo a stále je nahlédnout do minulosti. Kdo rád projíždí vesničkami naší krajiny, buď se nad jejich názvy usměje, nebo v něm vyvolají otázku, proč se obec jmenuje právě takto. Kdo však projíždí nádhernými lesy po silnicích od Bělečka, Albrechtic či od Borohrádku do Vysokého Chvojna, toho název nepřekvapí. Kolik bylo toho chvojí všude kolem a jaký krásný rozhled se naskýtá od kostelní zdi dolů do okolního kraje.

Nedaleko arboreta se nachází také zookoutek, ve kterém lze pozorovat spárkatou zvěř z oblasti Holicka (daňky, srny, jeleny, muflony a černou zvěř). Zookoutek objevíte naproti dostavovanému zámečku kousek pod obcí (ulice K Zámečku).

(Zdroj: oficiální stránky)

Dne 15. 6. 1884 koupil tzv. "Dašický velkostatek", jehož součástí byl i prostor současného arboreta markrabě Alexandr Pallavicini c.k. komoří, lesní rada čestný rytíř německého řádu říšského. Přikoupil další pozemky a začal s pracemi kolem založení zámeckého parku a stavbou zámku pro svého syna Karla. Ten však zahynul při lovu na lišku a proto se ze zamýšlených záměrů uskutečnila pouze výsadba arboreta - zámeckého parku. Plán na výsadbu uskutečnil v anglickém slohu Adolf Laufke Sandter pozdější lesmistr celého panství. Sadbu pro výsadbu sháněl po všech světadílech severní polokoule a "zalesňovací" práce byly provedeny v letech 1886-1889. V rámci první pozemkové reformy byl majetek A. Pallavicinimu zestátněn a určen k parcelizaci. V roce 1930 byl ustanoven "Svazek obcí okresu Holického", jež byl později přetransformován na Lesní družstvo. Toto uskupení tvořené dnes 16 městy a obcemi se v roce 1931 stalo novým vlastníkem celého majetku včetně arboreta. Činnost Lesního družstva byla přerušena II. světovou válkou, kdy na majetek byla uvalena nucená správa. Obce se opětovně stali hospodáři na svém majetku po skončení války, ale další přerušení hospodaření přišlo v roce 1959, kdy byl majetek LD zestátněn. Až vládní usnesení z 15. 3. 1995 umožnilo navracení majetku a 1. září 1995 byla opět obnovena práce Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o. Soupis dřevin v Arboretu provedl Ing. Pokorný v roce 1964 a v roce 1986 zpracovala Ing. Kulhánková "Studii arboreta ve Vysokém Chvojně". Dle tohoto dokumentu prakticky probíhají výsadby dodnes s nutností výměny dřevin, jež podlehly živelným kalamitám.

V současné době je arboretum tvořeno cca 62 druhy jehličnanů a 152 druhy listnatých keřů a stromů. Jsou zde vysázeny různé cizokrajné stromy a keře. Dodnes se zde z doby založení zachovaly nejvzácnější druhy, jako jsou pazerav sbíhavý, smrk strukovitý, jalovce kanadské, jeffreyovy borovice, jeřáb prostřední, jeřáb břek, liliovník a převládající červenolisté buky. Kromě historického významu plní areál arboreta funkci rekreační, biologickou, krajinotvornou a hlavně poznávací a relaxační. Areál Arboreta Vysoké Chvojno dnes spravuje na základě nájemní smlouvy Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. Arboretum je v současné době v majetku 16 měst a obcí místního regionu.

Na areál arboreta navazuje Přírodní rezervace U Parku nazývaná někdy také rezervace Prachovská stráň.

(Zdroj: Wikipedie)

Vstup do parku je bezplatný a návštěva je možná v libovolnou hodinu celoročně.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz