Arboretum střední lesnické technické školy v Písku

Lesnická, 397 01, Písek, Tel.: +420 382 506 111, lespi@lespi.cz
Písek/Příroda - Písek
Hlavní část arboreta je zaměřena především na ukázky nejdůležitějších druhů domácích i introdukovaných dřevin uplatňovaných v lesnictví. Ty byly vysazovány do skupin - společenstev dřevin (včetně podrostových synusií) se stejnými či velmi podobnými nároky na stanoviště. Základním posláním arboreta je výuka žáků a studentů školy (poznávání dřevin a jejich ekologických nároků), ale je určeno i pro odbornou a laickou veřejnost. Významná je také funkce estetická a zdravotní.

O arboretum je průběžně pečováno, škola k tomu účelu zaměstnává zahradníka. Jsou zde organizována slavnostní shromáždění všech zaměstnanců, žáků a studentů školy při příležitostech zahájení a ukončení školního roku, předávání vysvědčení aj.

Ministerstvem kultury ČR bylo vyhlášeno kulturní památkou od 1. dubna 2008. Arboretum lze navštívit pro předchozí dohodě. Můžete tak zhlédnout více než 3 hektary zajímavě založené a již téměř sto let s pečlivostí a citem vytvářené zeleně uvnitř města.

Arboretum lze bezplatně navštívit po předchozí dohodě (+420 382 506 111).


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz