Arboretum Křtiny

Křtiny, 679 05, Křtiny, Tel.: +420 728 884 839, arboretum@slpkrtiny.cz
Křtiny/Příroda - Křtiny
Založeno bylo v roce 1928 profesorem tehdejší Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně Augustem Bayerem.

Rozloha arboreta je 23 ha, zabírá louky kolem potoka, přilehlé části lesních svahů a součástí je i rybník. Evidováno je zde na 1 000 taxonů dřevin, z toho je přes 200 druhů, kříženců a kultivarů vrb, což je jedna z rarit této unikátní sbírky. Nejvzácnější dřevinou, se kterou se studenti i návštěvníci mohou seznámit je pajehličník přeslenitý (Sciadopitys verticillata), pocházející až z dalekého Japonska.

Pro poučení je k dispozici naučná stezka Domácí dřeviny, osazená informačními tabulkami o každé představované dřevině. Estetika arboreta je vhodně doplněna více než 25 dřevěnými sochami a sousošími, které vytvořili studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně při pořádaných sochařských sympóziích.

Zajímavostí je nově zbudované rašeliniště a vřesoviště, také venkovní výukový amfiteátr a navazující rekreačně-výchovná stezka Chvála stromů, věnovaná jednotlivým druhům dřevin.

Vzhledem k výjimečné cennosti tohoto výukového objektu přistoupil Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny k nutné výměně oplocení, aby Arboretum Křtiny bylo zabezpečeno proti nezvaným návštěvníkům i zvěři. Na základě obdržené státní dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky byly na konci roku 2004 provedeny stavebním střediskem ŠLP Křtiny práce na obnově. Délka nového plotu o výšce 2 m dosahuje 2 300 m. V lesních partiích v délce 1 200 m je oplocení zbudováno z drátěného pletiva na betonových sloupcích. Čelní fronta o délce 1 100 m, navržená renomovaným krajinným architektem profesorem Ivarem Otrubou, je konstrukce z dřevěných sloupů na betonových patkách, vyplněná dřevěnými hranoly a latěmi.

Arboretum bývalo nejdříve přístupné jen mimořádně a na objednávku, avšak v roce 1995 byla založena nadace profesora Bayera, která si mimo jiné uložila za cíl, aby arboretum bylo zpřístupněno veřejnosti. V současnosti je arboretum Křtiny v průběhu roku pro veřejnost přístupné vždy jeden den v týdnu – v sobotu, a to po celé vegetační období mezi Dny otevřených dveří, které jsou pořádány na konci měsíce května a na začátku měsíce října.

Hromadným exkurzím je umožněn vstup po celý rok na základě předchozí domluvy. Základní prohlídkový okruh trvá přibližně 1 hodinu. Arboretum Křtiny bývá častým a atraktivním místem, kam se jezdí fotografovat novomanželé na své svatební fotografie.

 

  Otvírací dny Čas
25. května - 6. října So 10:00 - 17:00

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz