Arboretum Kostelec nad Černými lesy

Truba, 281 63, Kostelec nad Černými Lesy, Tel.: +420 224 383 404, bazant@fld.czu.cz
Kostelec nad Černými Lesy/Příroda - Kostelec nad Černými Lesy
Sbírka dřevin v kosteleckém arboretu je zaměřena na lesnicky významné taxony mírného a boreálního pásu Severní polokoule. V průběhu let byl sortiment  hospodářských dřevin obohacován také keři a okrasnými taxony. Dřeviny jsou uspořádány formou přírodního parku dle jejich ekologických nároků. Hodnotné jsou i některé rodové sbírky - Abies, Viburnum aj.

Zakladatelem kosteleckého arboreta byl prof. Dr. Ing. Pravdomil Svoboda, DrSc., který byl vedoucím katedry dendrologie a geobotaniky Lesnické fakulty ČVUT. Na počátečních pracích se podíleli tehdejší odborní asistenti katedry Ing. Jaromír Pokorný, Ing. František Fér, Ing. Erich Václav, Ing. Milena Vytisková a další. Manuelně vypomáhali i někteří posluchači Lesnické fakulty.

Po odchodu prof. Svobody do Průhonic se v roce 1963 stal vedoucím arboreta doc. Pokorný, který je řídil až do roku 1986. Po jeho odchodu do důchodu byl odborným vedením Arboreta pověřen Ing. Jiří Holata. Když i ten počátkem druhé poloviny roku 1996 odešel, převzal odborný dohled nad zařízením doc. Ing. Ivan Musil, CSc. Od roku 2005 je arboretum členem Unie botanických zahrad ČR.

Do arboreta je vstup jen pro hlášené exkurze s průvodcem. Možnost objednání prohlídky je na adrese: bazant@fld.czu.cz (Ing. Václav Bažant). Pořádají se dny otevřených dveří.

Pro veřejnost je zde zprovozněna turistická stezka. Cesta je dělěna do pěti úseků.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz