Arboretum Bukovina

Karlovice, 511 01, Karlovice
Karlovice/Příroda - Karlovice
Arboretum na Bukovině založil tehdejší majitel hruboskalského panství Jan Bedřich Lexa z Aehrenthalu se svým správcem Leopoldem Angrem kolem roku 1860. V současnosti je arboretum v majetku společnosti Lesy České republiky, s.p., hrázděný altán slouží v letní sezóně jako informační středisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky - Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

V roce 2005 zde byla z odumřelé douglasky tisolisté vytvořena socha Duch arboreta, jejímž autorem je Ivan "Dědek" Šmíd z Nepřívěci.

Je zde jedna z nejstarších sbírek dřevin a jedna z prvních pokusných ploch na pěstování severoamerických dřevin ve střední Evropě. Spatříte zde několik desítek cizokrajných i domácích druhů dřevin a jejich kultivarů, často úctyhodného stáří.

Arboretum leží v nadmořské výšce 360 m a má rozlohu 2,73 ha a jeho základem je 35 druhů stromů především ze Severní Ameriky a je zde celkem 400 chráněných památných stromů. Původně byla ochrana vyhlášena nad celkem 407 stromy, ale v roce 2004 došlo ke zrušení douglasky u vstupní brány (dub evidovaný pod číslem 1312 zůstal zachován) a roku 2007 byla ukončena ochrana dalších 6 stromů vyvrácených během lednové vichřice.

Největším stromem je zde jedle obrovská dosahující padesáti metrů výšky, na její obejmutí je třeba tří dospělých lidí.

V arboretu se nachází historický altán z druhé poloviny devatenáctého století, postavený ve švýcarském stylu, ve kterém se nachází expozice a sezónní informační středisko Správy CHKO.

V červenci a srpnu je v prostorách informačního centra otevřena Čajovna. Součástí areálu je také vyhlídka Kamenný stůl.

Arboretum je dostupné pouze pěšky a to celoročně. Neplatí se zde žádný vstup.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz