Žákova hora

, Tel.: +420 566 653 111, zdarvrch@nature.cz
/Příroda - 
Podle pověsti se jednoho dne vypravili na místní vrchol žáci ze žďárského kláštera. V lese však zabloudili, ztratili se a víckrát je nikdo nespatřil. Tak se mezi místními začalo vrchu říkat Žákova hora. Odtud tedy jméno místa, jež je chráněno už přes 80 let.

Současná výměra rezervace činí zhruba 38 hektarů, na nichž objevíte kouzlo původních lesů, rostoucích bez zásahu člověka. Díky takto zachovalým lesům a vzácným živočichům, kteří jsou s tímto místem neodlučně spjati, je národní přírodní rezervace Žákova hora jednou z nejcennějších lokalit ČR. Území bylo dokonce zařazeno do evropského programu Natura 2000 jako evropsky významná lokalita. Na zalesněném vrcholku se nachází geodetický bod, který slouží pro měření přesného tvaru země, nadmořských výšek a pohybů zemské kůry.

Touto unikátní krajinou vás provede 2,6 km dlouhá naučná stezka Žákova hora s celkem deseti zastávkami. Vrch je sice vysoký 810 metrů, ovšem tato stezka je klasifikována jako lehká.

CHKO Žďárské lesy, která rezervaci spravuje, nabízí spoustu dalších zajímavých míst k vidění. Při výletě můžete navštívit řadu památek v blízkém Žďáru nad Sázavou, přírodní rybník Velké Dářko a určitě nezapomeňte na přírodní skalní vyhlídku Devět skal, která je nejvyšším bodem zdejší krajiny.

Dostupnost:

  • Cikháj - 2 km
  • Herálec - 5 km
  • Žďár nad Sázavou - 16 km

Už roku 1929 zahájil majitel panství Zdenko Radslav Kinský ochranu jižního svahu Žákovy hory, aby tak byl zachován pro budoucí generace unikátní pralesní charakter lesa. Státem začalo být toto území poprvé chráněno v roce 1933. Během let se chráněný prostor postupně zvětšoval.

Roku 1990 byla Žákova hora vyhlášena národní přírodní rezervací. Při oslavách 80letého výročí počátku ochrany této lokality v roce 2009 byla odhalena pamětní deska jako uznání úcty zakladatelům, manželům Kinským.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je lesní ekosystém s vegetací pralesního charakteru a vzácnou flórou a faunou.

Flóra

Významnou součástí zdejší flóry jsou dřevokazné houby, například lišejníky a choroše – rozkladem trouchnivějícího dřeva napomáhají přirozenému vývoji lesa. Rostou zde vzácné druhy hub, mezi něž patří šafránka ozdobná, čirůvka límcová, lošakovec palčivý, plstnatec bukový, liška Freisova, hrbolatník vonný nebo třeba kyj uťatý. Celkem byl na území Žákovy hory zaznamenán výskyt 367 druhů hub. Vlhké lesní prostředí s ukrytými prameny vyhovuje růstu kapradin, jako je bukovník kapraďovitý či kapraď samec, podbílku šupinatému nebo bleduli jarní.

V bylinném patře dále najdete jedovaté vraní oko čtyřlisté, čarovník alpský, bažanku vytrvalou, kyčelnici cibulkonosnou a devítilistou, samorostlík klasnatý, dymnivku dutou, ptačinec dlouholistý, svízel vonný, kokořík přeslenitý nebo ostřici lesní. Místní bylinné patro doplňují také různé druhy mechů včetně vzácného dvouhrotce zeleného. Křovinové patro zastupuje jedovatý lýkovec.

Kdysi tvořila stromové patro především jedle bělokorá. Ta se tady postupně obnovuje, během let však ustoupila dalším stromům, jako je buk lesní, javor mléč a klen, olše lepkavá, smrk ztepilý, jeřáb ptačí, jasan ztepilý či jilm drsný.

Fauna

Celý pralesní ekosystém je velmi provázaný. Zdejší brouci a další drobný hmyz napomáhají rozkladu starého a odumřelého dřeva, které je jejich domovem. Takto zde žije například tesařík dvoupásý a žlutoštítý, střevlík zlatolesklý, měděný či střevlíček kovový. Obojživelníky zastupuje ropucha obecná, skokan hnědý a čolek horský. Plazy pak slepýš křehký a ještěrka živorodá. Drobné savce reprezentuje hraboš mokřadní, rejsek malý a horský a žijí tady i netopýři, kupříkladu netopýr stromový.

Na území rezervace bylo napočítáno 38 druhů zde stále hnízdících ptáků. Celkově jich bylo napočítáno asi 50. Konkrétně na Žákově hoře můžete spatřit holuba doupňáka, lejska černohlavého a malého, strakapouda velkého, ořešníka kropenatého, puštíka obecného, sýce rousného a datla černého. Faunu dotváří jelení zvěř.

Název správy Správa CHKO Žďárské vrchy a krajské středisko Havlíčkův Brod
Adresa Brněnská 39
Město Žďár nad Sázavou
PSČ 591 01
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 38,10 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz