Zhejral (národní přírodní rezervace)

, Tel.: +420 569 429 494, zdarvrch@nature.cz
/Příroda - 
V krásné jihočeské přírodě se nachází mnoho zajímavých míst. Jedním takovým je i národní přírodní rezervace Zhejral. Na tomto území, tvořeném přes všechny nepřízně osudu neuvěřitelně zachovalým původním rašeliništěm a také menším rybníkem, uvidíte mnoho druhů chráněných rostlin, například masožravou rosnatku okrouhlolistou, a zajímavých živočichů. Třeba motýlů se tady vyskytuje okolo 500 druhů!

NPR Zhejral je situovaná do oblíbené turistické oblasti. Pro návštěvníky je tu připravena naučná stezka Poznej kraj pod Javořicí, která vede okolo této chráněné rezervace a seznámí vás s její mimořádnou faunou a flórou.

Budete-li chtít navštívit i jiná zajímavá místa v okolí, můžete se podívat třeba na nedaleký zámek Žirovnice.

Vzdálenosti:

  • Klatovec - 1 km
  • Žirovnice - 11 km
  • Telč - 13 km

 

Chráněné území zde bylo vyhlášeno roku 1982. Později bylo přejmenováno na národní přírodní rezervaci Zhejral a od roku 1993 pravidelně udržují lokalitu ochránci přírody.

Předmět ochrany

Důvodem ochrany je velmi zachovalé rašeliniště s navazujícími rašelinnými loukami a rybníkem. Také se tu vyskytuje mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů.

Flóra

Zdejší podmáčená, na živiny chudá půda vyhovuje růstu vlhkomilných rostlin. Druhy vegetace se liší podle výšky spodní vody. Na loukách najdete mnoho druhů ostřic, například ostřici obecnou a dvoumužnou, dále prstnatec májový, kozlík dvoudomý, hadí mord nízký, vachtu trojlistou, zábělník bahenní, dřípatku horskou, vrbu rozmarýnolistou, bazanovec kytkokvětý nebo masožravou rosnatku okrouhlolistou.

V silněji podmáčených plochách blíže k rybníku roste přeslička říční a zevar vzpřímený. Při lesních okrajích chráněného území se můžete setkat s klikvou bahenní a suchopýrem pochvatým. Křovinné patro reprezentuje kupříkladu zimolez černý. Hojně zde roste také rákos obecný. Stromové patro je tvořeno převážně vrbou popelavou a ušatou s příměsí borovice lesní.

Fauna

V největším počtu zastupují místní faunu pravděpodobně motýli. Vyskytuje se jich zde totiž okolo 500 druhů, kupříkladu můřička rašelinná, lišejníkovec Thumatha senex, obaleč dvoutečný a Ancylis geminana, dřevobarvec brusnicový, píďalka rudokřídlá a mokřadní nebo osenice Dahlova.

Početná je také třída obojživelníků. Žije tady čolek horský a obecný, rosnička zelená, skokan hnědý, krátkonohý a ostronosý a také ropucha obecná. Savce reprezentuje více než 30 různých druhů. Ze vzácnějších zástupců zde můžete spatřit netopýra severního, myšku drobnou, rejsce černého, plšíka lískového, hraboše mokřadního nebo také vydru říční.

Z ptáků tady byl zaznamenán výskyt bekasiny otavní, potápky malé, rákosníka obecného, bramborníčka hnědého, kopřivky obecné, lindušky luční, motáka pochopa, cvrčilky zelené, vodouše kropenatého, strnada rákosního, drozda brávníka, sluky lesní nebo ořešníka kropenatého.

Název správy Správa CHKO Žďárské vrchy a krajské středisko Havlíčkův Brod
Adresa Brněnská 39
Město Žďár nad Sázavou
PSČ 591 01
Datum vyhlášení 8. července 1982
Rozloha území 27 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz