Zástudánčí

, Tel.: +420 585 344 156, litpom@nature.cz
/Příroda - 
Bez lidského zásahu se vine územím národní přírodní rezervace Zástudánčí řeka Morava, která tak dává skvělé podmínky pro výskyt vzácných rostlin i živočichů. Na chráněné ploše více než 100 hektarů se nad korunami lužního lesa, který je tvořen vzácnými topoly černými, jilmy či staletými duby, vznáší orel mořský a poblíž řeky můžete kromě vydry a bobra spatřit třeba i mývala severního.

Celé prostředí NPR Zástudánčí působí jako kraj nedotčený negativními vlivy moderního života, je to takový kus divočiny ukryté na Moravě. Přesto tudy vede cyklostezka a vy tak máte možnost poznat tento krásný kus přírody nejen pěšky, ale i na kole.

V okolí je celá řada dalších zajímavých míst – můžete navštívit například zámek v Chropyni, zámek Tovačov s muzeem a památky v blízkém Přerově, Prostějově nebo Olomouci.

Národní přírodní rezervace Zástudánčí byla vyhlášena roku 1952.

Předmět ochrany

Důvodem ochrany NPR Zástudánčí jsou lužní lesy, kterými protéká bez zásahu člověka přirozeně se vyvíjející řeka Morava, a zdejší vlhkomilná flóra a fauna. Jedná se o ornitologicky významnou oblast.

Flóra

Stromové patro je tvořeno duby letními, chráněnými topoly černými, topolem osikou, jilmem habrolistým a vazem, habrem obecným či jasanem úzkolistým. Na březích doplňují tuto skladbu ještě vrby.
V bylinném patře je zajímavý výskyt nadmutice bobulnaté, árona karpatského, starčka poříčního a ve vodnatějších částech šachoru hnědého.

Mokřady a původní lesy, které tuto lokalitu utvářejí, jsou velmi významné z dendrologického hlediska a jsou navrženy na zařazení do programu Natura 2000 evropsky významných lokalit.

Fauna

Savce v rezervaci zastupuje náš největší hlodavec bobr evropský a dále norník rudý, kuna lesní, mýval severní, lasice kolčava, vydra říční nebo rejsek malý. Z ryb se tu vyskytuje cejn velký, parma obecná, plotice obecná či jelec tloušť.

Na místní rostlinstvo jsou přímo vázané druhy hmyzu, žijí zde například motýli ostruháček dubový, černoproužka topolová, babočka osiková, batolec červený či hřbetozubec běloskrvrný, dubový, topolový a bílý. Dále se zde vyskytuje několik druhů vztyčnořitek, konkrétně vrbová, osiková a topolová.

Rezervace je významná také z ornitologického hlediska. Létá tady až 180 druhů ptáků. Pro 90 z nich je tato část řeky pravidelnou zastávkou na tahu a pro zhruba 80 druhů je Zastudánčí trvalým hnízdištěm. Spatřit tady můžete orla mořského, ledňáčka říčního, kulíka říčního, včelojeda lesního, čápa černého, moudivláčka lužního, dudka chocholatého, ostříže lesního nebo racka bouřního.

 

Název správy Správa CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc
Adresa Husova 5
Město Litovel
PSČ 784 01
Datum vyhlášení 24. února 1953
Rozloha území 100,63 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz