Zahrady pod Hájem

, Tel.: +420 577 119 626, bilekarp@nature.cz
/Příroda - 
NPR Zahrady pod Hájem se rozkládá na ploše zhruba 163 ha v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Ve výšce 310 až 490 m n. m. se skvěle daří nejen teplomilným rostlinám a ovocným stromům, ale třeba i vzácným houbám, což dělá z této národní přírodní rezervace velmi zajímavou mykologickou oblast.

Díky zdejšímu podnebí můžete obdivovat také celou řadu motýlů nebo zajímavé zástupce z řad ptactva. Jednou ročně se provádí ruční kosení a výsek náletových křovin, aby tak stále zůstal zachován zdejší unikátní genofond bez poškození technikou.

V okolí rezervace můžete navštívit řadu zajímavých míst, například rozhlednu Drahy, ski areál Filipov, prehistorické hradiště Hradisko, větrný mlýn v Kuželově nebo Filipovské údolí.

Lokalita NPR Zahrady pod Hájem byla dříve využívána ke sklízení sena a před vyhlášením chráněného území tak byla i značně poškozena spásáním domácími zvířaty. Řízenou rezervací chráněnou státem se území v údolí Veličky stalo v létě roku 1987.

Za podpory Správy CHKO Bílé Karpaty bylo v roce 1991 vyhlášeno uprostřed rezervace území genofondového sadu starých krajových odrůd ovocných dřevin, tedy třešní a hrušní, jabloní a švestek.

Předmět ochrany

Výskyt teplomilných druhů živočichů a rostlin – druhově bohaté zbytky lučních porostů.

Flóra

Lokalita je pestrou směsicí květnatých luk, ovocných sadů, křovin, hájů tvořených borovicemi a listnatými stromy a ve spodní části také menšími políčky. Vyskytuje se zde vzácný medovník meduňkolistý, vemeník zelenavý, len žlutý, kosatec trávovitý a řada zástupců orchidejí jako například udohlávek jehlancovitý, tořič včelonosný nebo třeba tořič osmahlý. Zdejší klima je příznivé nejen pro květenu, ale také pro řadu vzácných hub, kterých tady bylo zjištěno okolo sta druhů. V NPR Zahrady pod Hájem tak můžete najít hřib Fechtnerův, čirůvku masovou, baňku velkokališnou, pečárku statnou, šťavnatku papouščí, ryzce polokrvavomléčného nebo třeba kyjovečku svazčitou.

Fauna

Vzhledem k širokému spektru výše zmíněných kvetoucích rostlin se zde výborně daří zástupcům bezobratlých, především pak motýlům. Ti jsou zde zastoupeni kupříkladu bourovcem trnkovým, otakárkem ovocným a feniklovým, modráskem vičencovým a komonicovým, ostruháčkem dubovým, hnědáskem černýšovým nebo okáčem voňavkovým. Na území žije také řada vzácných brouků a najdete tady dokonce i kobylku zavalitou, která je kriticky ohrožená. Zástupcem žab je kuňka žlutobřichá a zástupcem plazů slepýš křehký. V korunách zdejších stromů se dobře daří ťuhýkovi obecnému, bramborníčkovi černohlavému, krutihlavovi obecnému nebo strnadovi lučnímu.

Název správy Správa CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín
Adresa Nádražní 318
Město Luhačovice
PSČ 763 26
Datum vyhlášení 24. července 1987
Rozloha území 162,33 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz