Vývěry Punkvy

, Tel.: +420 516 428 880, morkras@nature.cz
/Příroda - 
S velikostí 556,5 ha patří národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy právem na první místo coby největší rezervace CHKO Moravský kras. Tato lokalita zaštiťuje Punkevní údolí s Kateřinskou jeskyní, kde se díky vynikající akustice pořádají často koncerty, dále fascinující území Suchého žlebu, kde najdeme Punkevní jeskyně, které jako jediné v Česku umožňují turistům plavbu po podzemní říčce, a také slavnou propast Macochu. Ta dostala jméno podle pověsti poprvé zaznamenané roku 1793 o maceše, která chtěla shodit do propasti své nevlastní dítě, sama však nakonec pro svůj zlý úmysl skončila na jejím dně.

Pod Macošskou plošinou se rozprostírají kilometry úžasného jeskynního systému Amatérská jeskyně – celková délka je asi 35 km a jeho podstatná část se nachází právě na území NPR Vývěry Punkvy. Celá lokalita je završena oblastí Pustého žlebu.

Mimo jeskyně a propasti je území bohaté také na historické památky. Třeba ve zmíněném Punkevním údolí najdeme jediný známý jeskyní hrad v České republice ze 13. století, který je situovaný v Rytířské jeskyni a z něhož se dochoval obranný val. Kousek od vstupu do Punkevních jeskyní se nachází zřícenina hradu Blansek, jehož existence je dokládána už od roku 1275. O kus dál je vyhlídka Koňský spád, jež se tyčí 90 m nad přilehlým údolím Pustého žlebu. Vyhlídka byla pojmenována podle pověsti, ve které se zde údajně zřítil ze skály koňský povoz.

Celým tímto podivuhodným krajem provází naučná stezka Macocha. Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy je za dlouhá léta od svého zpřístupnění výborně přizpůsobená čilému cestovnímu ruchu. Například v malé obci Skalní mlýn najdete vedle historického objektu mlýna hotel, turistické informační centrum a také odsud vyjíždí vláček, který vás doveze až k Macoše. Do středu rezervace, tedy k propasti Macocha, jež je centrální částí této lokality, se dostanete pohodlně i autem a na vrcholu najdete chatu Macocha. Její výstavba se řadí do 19. století.

Pokud by vás i přes množství atraktivit lákalo zhlédnout další zajímavá místa v okolí, můžete pokračovat přes NPR Vývěry Punkvy až k přírodní rezervaci Sloupsko-šošůvské jeskyně nebo máte možnost zavítat třeba do přírodního areálu Velká dohoda na území bývalého kamenolomu a vápenky s lanovým centrem, navštívit větrný mlýn v Ostrově u Macochy a v Blansku pak muzeum a krásný zámek.

Dostupnost:

  • pěšky – cca 6 km z Blanska do Skalního mlýna, 8,2 km z Blanska k propasti Macocha
  • na kole – cca 6 km z Blanska do Skalního mlýna, 10 km z Blanska k propasti Macocha
  • autem – cca 6 km z Blanska do Skalního mlýna, 11 km z Blanska k propasti Macocha
  • autobusem – místní a příměstské autobusy, zastávka Blansko, Skalní mlýn
  • vlakem – stanice Blansko se nachází 3,7 km od rezervace

Z paleontologických nálezů je jasné, že zdejší jeskyně byly už před dávnými věky osidlovány nejdříve zvířaty, kupříkladu jeskynními medvědy, a později i lidmi, jak dokládají nálezy v Rytířské jeskyni. Ta byla útočištěm našich předků už v pravěku a dnes je známá jako jediný jeskynní hrad v České republice. Jeho původ se datuje do 13. století.

Prozkoumávání obrovské a nesmírně ceněné krasové oblasti začalo v 18. století. Roku 1723 do propasti Macocha sestoupil jako první člověk Lazar Schopper. V roce 1914 byl propojením dna Macochy s Pustým žlebem umožněn přístup do těchto prostor po suché cestě.

Mezi léty 1909 až 1933 byly postupně probádány a následně zpřístupněny Punkevní jeskyně, které jsou součástí nejdelšího jeskynního systému v České republice zvaného Amatérská jeskyně, jehož podstatná část se na území NPR Vývěry Punkvy nachází.

Během celého 18., 19. a 20. století pokračoval vytrvale proces objevování dalších a dalších jeskyní, vývěrů a propastí a jejich zpřístupňování. V 19. a 20. století pak byly navíc postaveny na příhodných místech první vyhlídky, zvláště pak okolo Macochy. Pro zvyšující se turistický zájem o lokalitu bylo celé území zahrnující propast Macochu, Punkevní jeskyně, Amatérskou jeskyni, Kateřinskou jeskyni, řadu dalších menších jeskyní a podzemní vývěry Punkvy a dalších říček z důvodu nutné ochrany prohlášeno národní přírodní rezervací. Stalo se tak roku 1997. Od té doby probíhají v lokalitě programy na ochranu této vzácné památky, která má zvláště z geologického a přírodovědeckého hlediska velký význam.

Předmět ochrany

Ochrana rozsáhlé krasové oblasti a také ohrožených živočichů, rostlin a vodních zdrojů. V posledních letech zpřísnění podmínek přístupu návštěvníků kvůli vysokému zatížení cestovním ruchem.

Geologie

Oblast je tvořena střednodevonskými vápenci, které podlehly intenzivnímu zkrasovění. Vytvářejí se tak propasti, vývěry podzemní vody ze skal a jeskynní systémy s velkolepými krasovými útvary.

Flóra

Stromové patro zastupují v této lokalitě jehličnany jako smrk ztepilý, jedle bělokorá nebo tis červený. Listnaté pak javor klen, jeřáb muk, dub žlutavý a některé druhy jasanu. Zdejší jedinečné jeskynní prostředí, do kterého ovšem proniká světlo, dává možnost k životu unikátním rostlinám. V křovinném a bylinném patře se vyskytuje množství chráněných rostlin jako například prvosenka jarní, okrotice dlouholistá, střevíčník pantoflíček, samorostlík obecný, jelení jazyk celolistý, krásně kvetoucí měsíčnice vytrvalá a jako na jediném místě v republice zde roste také kruhatka Matthiolova moravská, rostlina s původem z doby ledové.

Fauna

Celá čtvrtina druhů motýlů známých v České republice se vyskytuje právě v NPR Vývěry Punkvy. Celkem je zdejší prostředí domovem asi 1 100 druhů, jako například modráska černoskvrného nebo píďalky kuřičkové a šťavelové. Dno propasti Macocha je místem výskytu ojedinělého červa Bythonomus absoloni. Krasová oblast láká také řadu ptáků, kteří zde hnízdí, kupříkladu skorce vodního, občas ledňáčka říčního nebo konipasa horského.

Nejdůležitějšími obyvateli rezervace jsou ovšem kolonie netopýrů. Je zde zaznamenán výskyt netopýra velkouchého, černého, velkého a vrápence malého.

Název správy Správa CHKO Moravský kras
Adresa Svitavská 29
Město Blansko
PSČ 678 01
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 556,50 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz