Vyšenské kopce

, Tel.: +420 380 301 031, blanles@nature.cz
/Příroda - 
Podle určitých pramenů sloužily Vyšenské kopce jako pastviny už v době bronzové. Doložitelné je spásání ale až v 16. století. V každém případě se zdejší biotop díky zásahu člověka měnil po staletí v ideální prostředí pro řadu vzácných teplomilných rostlin, a tak tady dnes můžete obdivovat například celou řadu divokých orchidejí. Mimoto se louky s pestrobarevnými květy a stinné prostředí blízkých lesů stalo skvělým prostředím pro řadu zvláštních živočichů.

Od roku 2003 touto národní přírodní rezervací provází zrekonstruovaná naučná stezka. Na 15 zastaveních se dozvíte vše o zdejší květeně, živočiších, jimž jsou zdejší slunné louky a stíny lesů domovem, a pro úplnou představu je zde umístěna i botanická skalka a geologická expozice. Cesta není příliš náročná a je dlouhá pouze 2,5 km. Kromě výjimečných přírodních zajímavostí a živočichů určitě natrefíte také na stáda ovcí a koz, která spásají místní louky, a udržují tak prostor pro růst vzácné květeny.

Celá trasa naučné stezky Vyšenskými kopci je projektována tak, aby to odtud pro návštěvníky nebylo daleko k dalším atraktivitám v okolí. Vydat se tak můžete například do blízkého Českého Krumlova a vystoupat na vyhlídku Vyšehrad, prohlédnout si grafitový důl či navštívit zdejší zámek se vzácným zachovalým barokním divadlem nebo jedno z mnoha muzeí, jež se v historickém centru nachází.

Dostupnost:

  • pěšky – 2,2 km od centra Českého Krumlova, 23 km z Českých Budějovic
  • na kole – 2,7 km od centra Českého Krumlova, 27 km z Českých Budějovic
  • autem – 3 km od centra Českého Krumlova, 24 km z Českých Budějovic, zaparkovat můžete na sídlišti Vyšný
  • autobusem – městské autobusy, zastávka Český Krumlov, Vyšný, sídliště se nachází 640 m od NPR Vyšenské kopce
  • vlakem – stanice Český Krumlov se nachází 1 km od NPR Vyšenské kopce

Doložitelná historie pastvin udržovaných člověkem zde sahá až do 16. století. Vzhledem k tak dlouhé době se na Vyšenských kopcích vytvořila široká prostranství, která jsou ideálním prostředím pro řadu ohrožených druhů rostlin i živočichů, a proto zde byla na jaře roku 1951 vyhlášena národní přírodní rezervace. Ta tehdy zaujímala plochu asi 7 ha. V roce 1992 bylo území rozhodnutím vlády rozšířeno, a tak dnes zaujímá plochu asi 67 ha.

Roku 1997 byla v NPR Vyšenské kopce vybudována naučná stezka. Rekonstrukce se dočkala v roce 2003 a nyní nabízí patnáct zastavení. Pro údržbu je dnes používáno ruční i mechanické kosení a také spásání kozami a ovcemi, aby nedošlo k zarůstání náletovými dřevinami.

Předmět ochrany

Především travino-bylinná společenství vázaná na vápencové podloží, dále komplexy křovinných a lesních zástupců rostlinné říše s výskytem řady vzácných hub a živočichů.

Geologie

Důležitým faktorem, který dal vzniknout této jedinečné lokalitě, je podloží. Celá rezervace se totiž rozprostírá na krystalickém vápenci.

Flóra

Nejvyšší rostlinné patro je na Vyšenských kopcích zastoupeno borovicí lesní, javorem klenem, jasanem ztepilým, lípou velkolistou a srdčitou, dubem letním a jinými. Patro keřů pak zastupuje líska obecná. Nejzajímavější je ovšem bylinné patro, jež je mimořádně bohaté a ve kterém můžete najít zárazu bílou, kostival hlíznatý, orlíček obecný, jaterník podléšku, kruštík tmavočervený, oměj různolistý, hrachor jarní, lilii zlatohlavou, hořec křížatý, sasanku lesní a mnoho dalších.

Stinné prostředí všudypřítomných lísek je ideálním prostředím pro houby, a tak je tato lokalita též významnou mykologickou destinací. Vyskytuje se zde hřib medotrpký, liškovec uhlový, kyj Herkulův, vláknice jurská, pavučinec vlnatý a řada jiných.

Pro lepší orientaci a pro přiblížení zdejší pestré flóry je pro návštěvníky na jedné ze zastávek na naučné stezce vybudována botanická skalka s ukázkami těch nejzajímavějších rostlin NPR Vyšenské kopce.

Fauna

Zdejší prostředí má nejideálnější podmínky pro výskyt mnoha vzácných druhů z řad bezobratlých, především brouků a motýlů, ale také obojživelníků. Populaci motýlů tu zastupuje modrásek vikvicový a hnědoskvrnný, otakárek fenyklový a ovocný, soumračník západní, okáč rosičkový, zední a kluběnkový, perleťovec velký nebo třeba dlouhozobka zimolezavá. Z brouků zde narazíte na mravkolva běžného, zlatohlávka zlatého, tesaříka dazuli a další z řad mandelinek, střevlíků a tesaříků. Obojživelníci jsou zastoupeni rosničkou zelenou a ropuchou obecnou.

Díky klidnému prostředí a mnoha úkrytům je rezervace domovem také vzácné užovky hladké a slepýše křehkého. Okolo dvou vodních toků, které se na území Vyšenských kopců nacházejí, lze spatřit vydru říční, v lesním porostu pak drobného plšíka lískového. Koruny stromů obývá kupříkladu ťuhýk obecný.

Název správy Správa CHKO Blanský les a Krajské středisko České Budějovice
Adresa Nám. Přemysla Otakara II. č. 34
Město České Budějovice
PSČ 370 01
Datum vyhlášení 6. března 1951
Rozloha území 66,73 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz