Vůznice

, Tel.: +420 313 251 180, krivoklat@nature.cz
/Příroda - 
Na břehu Berounky se okolo údolí potoka Vůznice na ploše více jak 231 ha nachází národní přírodní rezervace Vůznice. Ještě ve středověku tudy procházela obchodní stezka střežená malým loveckým hradem Václava I. a potok Vůznice byl na několika místech přeměněn na rybí sádky.

Od té doby se mnohé změnilo. Sádky zmizely a zůstalo po nich jen pár menších rybníčků. Okolní lesy v kombinaci se skalnatými břehy a čistou vodou potoka daly domov vzácným rostlinám a živočichům, díky kterým je dnes toto území státem chráněnou lokalitou evropského významu. Z královského hradu už sice zbyla jen zřícenina, nicméně je krásným cílem červené turistické stezky, která rezervací z části prochází. U této zříceniny hradu Jenčov stezka končí a dále je pro absolutní zachování zdejšího ekosystému průchod zakázán.

Ve zdejší krásné krajině najdete množství atraktivních míst. Navštívit můžete například již zmiňovanou zříceninu hradu Jenčov, vodní nádrž Klíčava, zámek Nižbor s muzeem keltské kultury nebo Skanzen výroby dřevěného uhlí Lhota.

Dostupnost:

  • pěšky – 17 km z Kladna, 15 km z Berouna
  • na kole – 19 km z Kladna, 15 km z Berouna
  • autem – 19 km z Kladna, 15 km z Berouna
  • autobusem – místní autobusy, zastávka Sýkořice, Luby se nachází necelý 1 km od rezervace
  • vlakem – stanice Zbečno se nachází 6 km od rezervace

Ve středověku tudy procházela významná obchodní stezka, kterou střežil jeden z nejmenších českých královských hradů Jenčov. Národní přírodní rezervace zde byla vyhlášena na podzim roku 1984.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je lesní společenství, které přechází až do pralesního typu, s řadou chráněných rostlin a živočichů.

Flóra

Na území rezervace se nachází asi 450 druhů rostlin, z nichž 14 je zvláště chráněno. Zdejší prostředí formuje do krajiny hluboce zaříznutý potok Vůznice, který často vytváří skalnaté břehy a suťovité svahy. Na nich se vyskytují např. habry a v okolí pak místy smrky ztepilé borovice lesní. Stromové patro je však převážně zastoupeno listnatými stromy tedy jasanem, buky, olšemi nebo duby letními. V bylinném patře roste řada vzácných rostlin. Najdeme tady oměj vlčí mor, bleduli jarní, měsíčnici vytrvalou, třemdavu bílou, lilii zlatohlavou, pavinec modrý, okrotici dlouholistou, kruštík modrofialový, zapalici žluťocholistou, jestřábníka chlupáčka nebo dymnivku dutou. Oblast je zajímavá také z mykologického hlediska, neboť se zde vyskytuje množství na dřevě rostoucích hub, kupříkladu ohnivec rakouský.

Fauna

Krajinné rozložení rezervace je domovem mnoha chráněných živočichů. Hnízdí zde čáp černý, žluna šedá a zelená, lejsek černohlavý, ledňáček říční nebo volavka popelavá. Vyskytuje se zde také netopýr menší nebo plch velký. NPR Vůznice je jediným místem výskytu měkkýše závornatka (Bulgarica nitidosa) na světě a dále zde žije mlok skvrnitý, kuňka žlutobřichá a čolek horský. Motýli jsou zastoupeni hnědáskem květelovým, přástevníkem kostivalovým nebo bělopáskem topolovým. Plazi jsou zastoupeni užovkou hladkou. Vodní tok je domovem vranky obecné, pstruha potočního nebo střevle potoční. V lesním porostu žije také řada vzácných brouků, například z čeledi střevlíkovitých.

Název správy Správa CHKO Křivoklátsko
Adresa Zbečno č. p. 5
Město Zbečno
PSČ 270 24
Datum vyhlášení 11. října 1984
Rozloha území 231,22 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz