Vrapač

, Tel.: +420 585 344 156, litpom@nature.cz
/Příroda - 
Národní přírodní rezervace Vrapač, která se nachází v CHKO Litovelské Pomoraví je jednou z lokalit označovaných jako mezinárodně významné mokřady. Díky své historii, kdy byly zdejší bujné lesy skvělým loveckým revírem a v krajině bylo hospodařeno s mimořádným citem, je dnes Vrapač ukázkou přirozeného vývoje nivních lesů, které si zachovaly svůj nedotčený ráz.

Vodní tok procházející údolím rezervace nebyl nijak člověkem upravován, a tak zde mohly po staletí nerušeně vzkvétat vzácné rostliny a žít kolonie dnes již ohrožených živočichů. I proto je tato lokalita navržena jako evropsky významná lokalita soustavy chráněných území projektu NATURA 2000.

Územím NPR Vrapač vede naučná stezka Nové Zámky, která návštěvníky mimo Vrapač provede i PP Pod Templem nebo PR Hejtmanka. Okolí nabízí široké množství dalších zajímavých míst k vidění. Navštívit tak můžete například zámky Nové Zámky a Chudobín, Svatojánský most v Litovli, Mladečské jeskyně nebo vodní elektrárnu Nové Mlýny.

Dostupnost:

  • pěšky - 3,4 km z Litovle
  • na kole - 5,5 km z Litovle
  • autem - 4 km z Litovle, poté asi 1,5 km pěšky
  • autobusem - místní autobusy, Mladeč, Nové Zámky, křiž. se nachází 1,7 km od rezervace
  • vlakem - stanice Mladeč jeskyně se nachází 2,5 km od rezervace

Od 16. století patřilo zdejší panství i s Vrapačem rodu Lichtenštejnů. Území lesa bylo tehdy využíváno jako lovecký revír, lesní porost se tak vyhnul intenzivnímu kácení, a tím zůstal zachován zdejší přirozený biotop. Lichtenštejnové vlastnili tyto rozsáhlé pozemky až do roku 1945, kdy je konfiskoval stát.

Už v roce 1977 byly podány Okresním národním výborem v Olomouci a Lesním závodem Litovel návrhy na ochranu lesa. Národní přírodní rezervace Vrapač zde byla vyhlášena v lednu roku 1989.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je ekosystém lužního lesa v přirozeně zaplavovaných částech v nivě Moravy.

Flóra

Stromové patro je zastoupeno javorem babykou, dubem letním, jasanem ztepilým, jilmem habrolistým a jilmem vazem. Bylinné patro pak zastupují v průběhu roku různé rostliny s výskytem podle aktuálního ročního období. Můžete tu spatřit sněženku podsněžník, plicník tmavý, bleduli jarní nebo dymnivku dutou, dále česnek medvědí, křivatec žlutý, áron karpatský, kerblík lesklý, zapalici žluťuchovitou nebo kakost hnědočervený.

Fauna

Zdejší vody jsou domovem kriticky ohrožených druhů, například korýše žábronožky sněžní, a řady obojživelníků, třeba čolka obecného nebo skokana hnědého. V blízkosti četných tůní žije užovka obojková, ještěrka živorodá nebo slepýš křehký.

Lokalita je též významnou ornitologickou oblastí, protože na tomto území hnízdí na tři desítky ptáků. Pozorovat tu můžete datla černého, strakapouda prostředního, ledňáčka říčního, lejska šedého a bělokorého, žluvu hajní, konipase horského, pisíka obecného a mnoho dalších.

NPR Vrapač je místem výskytu řady ohrožených netopýrů, třeba vzácného netopýra parkového a dále rezavého, hvízdavého, večerního a vodního. Vodní ramena jsou taktéž ideálním prostředím pro zde žijící ondatru pižmovou.

Zdejší vody jsou domovem kriticky ohrožených druhů, například korýše žábronožky sněžní, a řady obojživelníků, třeba čolka obecného nebo skokana hnědého. V blízkosti četných tůní žije užovka obojková, ještěrka živorodá nebo slepýš křehký.
Lokalita je též významnou ornitologickou oblastí, protože na tomto území hnízdí na tři desítky ptáků. Pozorovat tu můžete datla černého, strakapouda prostředního, ledňáčka říčního, lejska šedého a bělokorého, žluvu hajní, konipase horského, pisíka obecného a mnoho dalších.
NPR Vrapač je místem výskytu řady ohrožených netopýrů, třeba vzácného netopýra parkového a dále rezavého, hvízdavého, večerního a vodního. Vodní ramena jsou taktéž ideálním prostředím pro zde žijící ondatru pižmovou.

Název správy Správa CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc
Adresa Husova 5
Město Litovel
PSČ 784 01
Datum vyhlášení 30. ledna 1989
Rozloha území 80,69 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz