Voděradské bučiny

, Tel.: +420 317 852 654, blanik@nature.cz
/Příroda - 
Spousta zpevněných cest a 8 km dlouhá naučná stezka se zastávkami informujícími turisty o zdejším podnebí, hnízdícím ptactvu a zde žijících savcích a hmyzu, ale i volné lesní prostranství, kde vládne jen klid a zpěv ptáků. To vše tvoří národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny rozkládající se na ploše 658 ha už téměř 60 let.

I přes to, že byl už od roku 1935 les spravován Školním lesním statkem ČVUT a později začal být využíván Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze jako naukový objekt si stále zachovává ráz přirozeně rostoucího lesa bez viditelných zásahů. Dávné časy připomínají tu a tam místy jen stěží patrné pozůstatky středověkých vesnic mezi žulovými balvany a dva pomníky, z nichž jeden je věnovaný Ing. dr. Josefu Sigmondovi, profesorovi lesnictví, a Václavu Eliáši Lenhartovi, který jako první sepsal lesnickou vzdělávací publikaci kompletně v českém jazyce.

Po procházce NPR Voděradské bučiny můžete navštívit i další atraktivní místa, kterých je v okolí celá řada kupříkladu rozhlednu Skalka, muzeum hrnčířství, pivovarnictví či zámek v blízkém Kostelci nad Černými lesy.

Dostupnost:

  • pěšky – 9,3 km z Říčan
  • na kole – 11 km z Říčan
  • autem – 8,4 km z Říčan do Louňovic, odtud pěšky po modré turistické značce
  • autobusem – místní autobusy, zastávka Louňovice se nachází 1,7 km od rezervace, odtud pěšky po modré turistické značce
  • vlakem – stanice Mnichovice se nachází 6,7 km od rezervace

Národní přírodní rezervace byla na tomto území vyhlášena Ministerstvem kultury na jaře roku 1955.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou bukové lesy s řadou zde žijících chráněných živočichů a rostlin. Území je zajímavé výskytem periglaciálních jevů.

Flóra

Bukové lesy jsou protkány dalšími druhy stromu kupříkladu javorem mléčem, habrem obecným, lípou srdčitou, dubem letním či břízou bělokorou. Roste zde řada dřevokazných a jiných vzácných hub konkrétně lesklokorka jehličnanová, bondarcevka horská, helmovka Pearsonova, límcovka šupinatá nebo šupinovka Jahnova. V bylinném patře se vyskytuje lýkovec jedovatý, metlička křivolaká, česnáček lékařský, bika bělavá, kyčelnice devítilistá, jestřábník zední či bažanka vytrvalá. Lokalita slouží jako vědecko-výzkumný objekt Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

Fauna

V korunách a kmenech vysokých stromů hnízdí lejsek bělokrký a malý, holub doupňák, datel černý nebo čáp černý. Obojživelníci jsou zastoupeni ropuchou obecnou, skokanem hnědým, mlokem skvrnitým nebo čolkem horským. Žije zde také řada motýlů, například batolec duhový, martináček bukový a vzácný motýl srpokřídlec. Lesní podloží je ideálním domovem třeba roháčka Systenocerus caraboides a řady dalších z rodu tesaříků a střevlíků.

Název správy Správa CHKO Blaník
Adresa Vlašimská 8
Město Louňovice pod Blaníkem
PSČ 257 06
Datum vyhlášení 4. března 1955
Rozloha území 658 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz