Větrníky

, Tel.: +420 547 427 640, palava@nature.cz
/Příroda - 
Chráněná krajinná oblast Pálava je známá svými sluncem zalitými mírnými kopci. Na některých však může být dosti větrno a to tak moc, že místo dokonce získalo podle této skutečnosti jméno. Národní přírodní rezervace Větrníky rozkládající se na svahu vrchu Větrník na ploše více jak 28 ha je jednou z nejvýznamnějších chráněných lokalit Pálavy, neboť patří mezi největší stepní oblasti Moravy. Filozofií tohoto území je snaha o co největší přiblížení zdejšího ekosystému návštěvníkům tak, aby pochopili, jak nutné je vážit si přírody okolo nás. Zdejší flóra v sobě ukrývá téměř 60 druhů vzácných rostlin, z nichž 43 je přímo ohrožených.

Moravská oblast CHKO Pálava společně NPR Větrníky oplývají svéráznou, ale krásnou přírodou, která i přes absenci stromů rozhodně nepůsobí chudě a společně s okolím plným zajímavých míst stojí za návštěvu. V okolí můžete navštívit třeba zámek Bohdalice, zámek Bučovice s renesančními zahradami nebo vyhlídkovou věž Slavkov a zámek Slavkov u Brna.

Dostupnost:

  • pěšky – 13 km ze Slavkova u Brna do Letonic, žlutá turistická značka
  • na kole – 16 km ze Slavkova u Brna
  • autem – 11 km ze Slavkova u Brna do Letonic, odtud 3,8 km pěšky po žluté turistické značce
  • autobusem – místní autobusy, zastávka Lysovice se nachází 2,8 km od rezervace
  • vlakem – stanice Marefy se nachází 7,7 km od rezervace

Díky tomu, že byla tato lokalita využívána jako pastviny, neměly tady možnost růst vyšší rostliny, a tak zůstal zachován stepní ráz krajiny. Této skutečnosti napomohl také fakt, že povrchové členění dělalo lokalitu špatně přístupnou pro zemědělské využití a orná pole.

Význam tohoto místa si uvědomovali lidé již na počátku 20. století, a tak byla krajina prohlášena za chráněnou už roku 1933. Od půlky 20. století má území titul národní přírodní rezervace.

Předmět ochrany

Rozsáhlá stepní oblast s výskytem vzácných a zvláště chráněných rostlin, hmyzu a ptáků.

Geologie

Zdejší mírné vrchy se začaly tvarovat v době před dvěma milióny lety. Tehdy se působením sněhu a střídáním dob ledových a meziledových postupně sesouvaly různé plochy. Tak vzniklo krajinné tvarování, jehož průběh můžeme v rezervaci pozorovat dodnes. Podloží je štěrkovité a písčité.

Flóra

Zdejší flóra je skvělou ukázkou typických stepních rostlin. Je tedy nabíledni, že stromy tady nenajdete, ovšem vyšším a nižším křovinám se v rezervaci daří dobře, a tak zde uvidíte například třešni křovitou, višni, slivoň trnku, lísku obecnou, kalinu obecnou, brslen evropský, řešetlák počistivý, růži šípkovou nebo hloh jednoblizný. Celkem hostí Větrníky 23 druhů chráněných a 43 druhů ohrožených rostlin. V bylinném patře se vyskytují vzácné druhy květeny jako kavyl sličný, tenkolistý nebo Ivanův, dále koniklec velkokvětý a luční, hlaváček jarní, třezalka obecná, zvonek hadincovitý a boloňský, kosatec nízký a různobarvý, lněnka Dollinerova, chrpa čekánek, tolita lékařská, žluťucha menší, třemdava bílá a mnoho dalších.

Fauna

Teplé podnebí, ostrovy stepních trávníků s rozličnou květenou a občasné keře. To dělá z NPR Větrníky obzvláště dobré prostředí pro hmyz a ptactvo. Žije zde ohrožená kudlanka nábožná, kobylka šedá, křídlatá a dvoubarvá nebo saranče vlašská. Na slunných stráních můžete zahlédnout vyhřívající se ještěrku obecnou. Ptactvo, živící se drobnými hlodavci a hmyzem, je zastoupeno křepelkou polní, strnadem lučním nebo ťuhýkem šedým.

Název správy Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno
Adresa Kotlářská 51
Město Brno
PSČ 602 00
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 40,05 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz