Velký Špičák (národní přírodní rezervace)

, Tel.: +420 566 653 111, zdarvrch@nature.cz
/Příroda - 
Lokalita se nachází ve výšce mezi 650 až 734 m n. m. Národní přírodní rezervace Velký Špičák má v současné době rozlohu 46 ha. Po začlenění PR V Klučí a schválení tohoto aktu Ministerstvem životního prostředí by mělo území zaujímat více jak 76 ha.

Celou lokalitou provázejí turistické trasy či naučná stezka Špičák, a máte tak možnost pozorovat místní až pralesní floru, v níž z mechů vyrůstají vzácné sasanky a sněženky obklopené medvědím česnekem. Nad vámi se budou tyčit vzrostlé jedle, které dotvářejí zdejší autentickou atmosféru. Vysoko ve větvích pak můžete spatřit zde pravidelně hnízdícího výra velkého.

Již zmíněné turistické trasy vás provedou po širokém okolí, které nabízí i další atraktivity, kupříkladu největší sluneční hodiny v Evropě, které se nacházejí přímo na náměstí v Třešti. Také místní zámek nebo Muzeum betlémů, Muzeum Vysočiny či Muzeum motocyklů a zajímavostí jistě stojí za návštěvu.

Dostupnost:

  • na kole – 15 km z Jihlavy, 15 km z Telče
  • autem – 17 km z Jihlavy, 15 km z Telče, auto můžete nechat zaparkované např. u zámku, odtud 2,8 km pěšky
  • autobusem – místní autobusy, zastávka Třešť, nám. se nachází 3,2 km od NPR Velký Špičák
  • vlakem – stanice Třešť se nachází 4 km od NPR Velký Špičák, na naučnou stezku však trasa navazuje už po 2 km

Historie ochrany zdejšího lesa se začíná psát již ve 40. letech 20. století. Později přichází rok 1964 a mezi hřebeny Velký Špičák a Velké Javoří je vyhlášena chráněná přírodní lokalita. Statut národní přírodní rezervace pak získala v roce 1987. Od roku 1995 je na území aktivně podporován růst vzácné jedle bělokoré a jilmu drsného. Malá území jsou oplocována, aby byly semenáčky chráněny před zvěří, zbytek lesa je ponecháván přirozenému vývoji.

Chráněné pásmo lokality je postupně rozšiřováno. K prvnímu rozšíření ochrany tedy došlo začleněním území do programu NATURA 2000 v roce 2004, podruhé převyhlášením v roce 2009 a nyní bude nově zahrnovat i PR V Klučí.

Předmět ochrany

Ochrana se soustřeďuje na původní dřevinnou skladbu lesa pralesovitého charakteru s druhově pestrými lesními společenstvy.

Flora

Půda je zde většinou jílovitohlinitá nebo hlinitá s občasnými kamenitými plochami. Stromy jsou zde zastoupeny například dubem letním, habrem obecným, jedlí bělokorou, jilmem drsným, jasanem ztepilým nebo javorem horským. Z keřů se zde vyskytuje vzácný lýkovec jedovatý a nižší rostliny jsou zastoupeny neméně zajímavými exponáty jako například sněženkou podsněžníkem, česnekem medvědím, sasankou pryskyřníkovitou, měsíčnicí vytrvalou, dymnivkou bobovitou, pyžmovkou mošusovou, kyčelnicí cibulkonosnou a mnoha dalšími. Území je zajímavé i z mykologického hlediska neboť se zde nachází řada vzácných dřevokazných hub, například outkovečka buková a cizopasná či pórnátka tlustá a třásnitá.

Fauna

V korunách zdejších stromů hnízdí mimo jiné i jeden z našich největších zástupců z řad sov výr velký. Dále je zde pravidelně pozorován krkavec velký, sluka lesní a vzácně i čáp černý. Lesy Velkého Špičáku jsou také domovem holuba doupňáka, žluny šedé a hajní, lejska malého, budníčka lesního, strakapouda prostředního nebo dlaska tlustozobého. Místní faunu dotvářejí drobní savci, byl zde zaznamenán výskyt i netopýra rezavého a vzácné druhy pavouků, mnohonožek, motýlů a brouků.

Název správy Správa CHKO Žďárské vrchy a krajské středisko Havlíčkův Brod
Adresa Brněnská 39
Město Žďár nad Sázavou
PSČ 591 01
Datum vyhlášení 7. listopadu 1964
Rozloha území 45,85 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz