Velký močál (národní přírodní rezervace)

, Tel.: +420 354 624 081, slavkles@nature.cz
/Příroda - 
Krušnohorský Velký močál o necelých 51 ha leží v nadmořské výšce 910 až 930 m na katastrálním území bývalé obce Rolava, asi 4 km severovýchodně od obce Přebuz.

Oválná plocha dávného jezera je orientovaná směrem západ–východ. Lokalitu sytí vodou srážky i podzemní prameny a přebytky odtékají přes nižší východní okraj rašeliniště. Výška hladiny v průběhu roku kolísá, v létě je vody méně.

Mechové patro tu tvoří převážně rašeliník statný a křivolistý i ploník obecný. Bylinné patro tvoří hlavně brusnice borůvka, suchopýr pochvatý, vlochyně a klikva bahenní a ještě šicha černá.

Vzácné druhy kapradin tu reprezentuje žebrovice různolistá, vyšší rostliny pak u nás vzácná ostřice mokřadní. Z dalších rostlin jsou to blatnice bahenní, rosnatky anglická a okrouhlolistá i jejich kříženec rosnatka obvejčitá.

Ze savců tu můžete zahlédnout jelena lesního, srnce obecného a prase divoké. Mezi ptáky zde byli pozorováni káně lesní, křivka obecná, linduška luční, vodouš kropenatý a čírka obecná.

Národní přírodní rezervace Velký močál byla vyhlášena 31. května 1969.

Geologie

Podloží lokality je z hrubozrnné žuly krušnohorského typu tvaru protáhlé mísy orientované ve směru západ–východ. Po odeznění doby ledové zde zůstalo jezero sycené atmosférickými srážkami a podzemními prameny, které postupně zarostlo rašeliníkovými mechorosty.

Flóra

V mechovém patře převažuje rašeliník statný a křivolistý. Bylinné patro pak zastupuje hlavně brusnice borůvka, suchopýr pochvatý, vlochyně a klikva bahenní a ještě šicha černá. Kromě masožravky rosnatky okrouhlolisté tu prospívá vzácnější rosnatka anglická a zároveň i jejich kříženec rosnatka obvejčitá, která však nedokáže vytvořit semena.

Fauna

Žijí zde běžné rašeliništní druhy a dále jelen lesní, srnec obecný a prase divoké. Z ptáků je to káně lesní, křivka obecná, linduška luční, vodouš kropenatý a čírka obecná. Ze vzácných druhů žijí zde a v sousední rezervaci Velké jeřábí jezero tetřev hlušec a tetřívek obecný.

Název správy Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary
Adresa Hlavní 504
Město Mariánské Lázně
PSČ 353 01
Datum vyhlášení 31. května 1969
Rozloha území 50,27 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz