Velký a Malý Bezděz

, Tel.: +420 315 728 061, kokorin@nature.cz
/Příroda - 
Rezervace Velký a Malý Bezděz o rozloze 28,11 ha leží na úbočích dvou stejnojmenných vulkanických kopců se skalami a suťovými poli. Velký Bezděz s hradem je přístupný odbočkou z červené turistické trasy mezi obcí Bezděz a Doksy.

Rezervace Velký a Malý Bezděz o rozloze 28,11 ha leží na úbočích dvou stejnojmenných vulkanických kopců se skalami a suťovými poli. Velký Bezděz s hradem je přístupný odbočkou z červené turistické trasy mezi obcí Bezděz a Doksy.

Rezervaci zřídilo Ministerstvo školství, věd a umění nejprve na Malém Bezdězu 3. listopadu 1949 jako krajovou dominantu. Vyhláška Okresního úřadu Česká Lípa zřídila přírodní rezervaci Velký a Malý Bezděz 22. prosince 1993. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí ze dne 6. srpna 2009 byla lokalita prohlášena za národní přírodní rezervaci.

Flóra

Znělce obou Bezdězů se působením eroze odlučují v deskách a sloupcích, které se pod vrcholky hromadí v podobě suťových proudů a polí. Většina svahů je zarostlá bukem letním nebo smrkem ztepilým a dále lipovými bučinami s lilií zlatohlávkem, medovníkem velkým nebo třtinou pestrou v bylinném patře. Jižní svahy pokrývají společenstva travin a keřů spolu s lipovými dubohabřinami.

Fauna

Rezervaci obývají běžné lesní druhy zvířat, třeba skvrnití daňci evropští, sokoli stěhovaví, luňáci hnědí a červení i ostříž lesní. Nepravidelně zde hnízdí dnes vzácný dudek chocholatý.
Pravidelně se tu od června do září daří nacházet velké a dekorativní tesaříky alpské, jejichž larvy žijí tři roky v usychajícím bukovém dřevě. Dříve se vyskytoval po celé ČR, dnes je ale vzácný. V bukových porostech obou Bezdězů se daří ještě ohroženým mlokům skvrnitým.

Název správy Správa CHKO Kokořínsko
Adresa Česká ul. 149
Město Mělník
PSČ 276 01
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 28,11 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz