Velká Pleš

, Tel.: +420 313 251 180, krivoklat@nature.cz
/Příroda - 
Ochrana se vztahuje na necelých 96 hektarů plochy tři kilometry jihozápadně od obce Branov. Rezervace leží v části Vlastecké vrchoviny s izolovanými skalami a mrazovými sruby a na pravém svahu hlubokého údolí u koryta řeky Berounky. Výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem rezervace je 256 metrů.

Do rezervace nevedou značené cesty. Nejsnazší přístup je po lesní cestě od Kouřimecké rybárny, památného roubeného stavení, které je známé z povídek Oty Pavla.

Rezervace byla vyhlášena roku 1984 na ploše 95,7 ha.

Důvody ochrany

Předmětem ochrany jsou přirozeně bezlesé vrcholové partie zvané pleše, kde žijí stepní, teplomilné a reliktní druhy rostlin a živočichů.

Geologie

Geologickým podkladem jsou především  vulkanity křivoklátsko-rokycanského pásma původem ze svrchního karbonu.

Flóra

Přirozené „pleše“ vrcholků přechází do svahů s několika typy teplomilných doubrav a suťových lesů. Rostou tu habry, lípy, buky a původní jedle.

Fauna

Průzkum motýlů zde zjistil 65 druhů, z toho 15 je v Čechách vzácných, mezi nimi například bourovec zejkovaný nebo běloskvrnáč pampeliškový. Žijí tu i vzácní teplomilní pavouci, například několik druhů skálovek a sklípkánek hnědý. Za slunečných letních dnů po pleších hojně pobíhají pavouci stepníci černonozí. Nápadný červený zadeček zdobí čtyři černé tečky a černé nohy zdobí elegantní bílé proužky.

Doma je tu holub doupňák, sluka lesní a myška drobná. Rezervaci hojně obývají také mufloni a další vysoká zvěř.

Název správy Správa CHKO Křivoklátsko
Adresa Zbečno č. p. 5
Město Zbečno
PSČ 270 24
Datum vyhlášení 11. října 1984
Rozloha území 95,70 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz