Úhošť

, Tel.: +420 475 220 525, labpis@nature.cz
/Příroda - 
Rezervace leží v nadmořských výškách 375 až 593 metrů a převažují tu teplomilné druhy vegetace a živočichů. Území, o které pečuje správa CHKO Labské pískovce, má výměru kolem 115 hektarů a dalších asi 94 hektarů tvoří ochranné lesní pásmo.

Rozlehlou tabulovou horu od okolí izolovala eroze vodních toků Ohře a Donínského a Hradeckého potoka. Stupňovité svahy plošiny o rozměrech 1200 x 600 metrů jsou orientovány přibližně podle světových stran.

Národní přírodní rezervace Úhošť byla vyhlášena v roce 1974 na severovýchodě Doupovských hor.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany NPR Úhošť je tabulovitý kopec význačné geologické stavby a zdejší lesní, lesostepní a stepní formace s výskytem řady chráněných druhů rostlin a živočichů.

Flóra

V rezervaci bylo zjištěno 560 druhů cévnatých rostlin. K těm nejvýznamnějším se řadí tařice skalní a bělozářka liliovitá i větvitá. Typickým obyvatelem stepí je skupina kavylových trav – kavyl olysalý, kavyl Ivanův, kavyl vláskovitý a kavyl Smirnovův. Kavyl olysalý zde má nejzápadnější místo výskytu.

Z dalších chráněných rostlin tu najdete lilii zlatohlávek, kruštík širolistý, plamének přímý a medovník meduňkolistý.

Fauna

Daří se tu dobře plazům. Žijí zde zmije obecná, ještěrka obecná a živorodá i užovka hladká. Z ptáků se tu vyskytuje výr velký, včelojed i lelek lesní a další. V lese a na místě, kde byla až do 50. let dnes již zaniklá obec, se daří několika druhům letounů včetně netopýrů.

Název správy Správa CHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem
Adresa Teplická 424/69
Město Děčín
PSČ 405 02
Datum vyhlášení 4. října 1974
Rozloha území 114,57 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz