Špraněk

, Tel.: +420 585 344 156, litpom@nature.cz
/Příroda - 
Krasové území s jeskyněmi s bohatou výzdobou (část Javoříčského krasu) je tvořené devonskými vápenci s četnými povrchovými i podzemními krasovými jevy. V podzemí jsou veřejnosti přístupné Javoříčské jeskyně s bohatou výzdobou. Jeskyně jsou významným zimovištěm letounů.

Javoříčské jeskyně jsou komplikovaným systémem chodeb, dómů a propastí, na jehož vývoji se podílel potok Špraněk. Mají krásnou krápníkovitou výzdobu. Její bohatost vyniká v 56 m dlouhém, 34 m širokém a 18 m vysokém Dómu gigantů zcela zaplněném krápníky. Zvláštností jsou heliktity, tedy krápníky rostoucí nakřivo, a dvoumetrová krápníková záclona. Dalším impozantním prostorem je Suťový dóm. Dosud byly prozkoumány asi čtyři kilometry chodeb několika pater, přístupných je necelých 800 metrů v horním jeskynním patře.

Nad jeskyněmi stojí výletní chata Jeskyňka a nedaleko stojí mohutná skalní brána Zátvořice a zřícený závrt s balvanitým závalem. Druhá skalní brána se jmenuje Zkamenělý zámek a je největší na Moravě. Nad ní stojí zbytky zříceniny strážného hradu Branky a malá jeskyně. Hrad nechal postavit Dětřich ze Spran a první písemná zmínka o něm je z roku 1313. Stával na plochém vrcholu skály asi 60 m nad pravým břehem potoka Špraňku.

Dalším pozoruhodným útvarem je Svěcená díra, jeskyně, v níž se za rekatolizace scházeli k bohoslužbám pronásledovaní čeští bratři. Dávno před tím však sloužila jako úkryt v době vpádu Mongolů.

Území je též zdrojem četných paleontologických nálezů.

Rezervace s naučnou stezkou je dobře dostupná autem a najdete tu i potřebné služby. Její správa se potýká s přílivem amatérských horolezců, kteří ničí vzácnou skalní a suťovou flóru.

Jeskyně byly nalezeny r. 1938, oblast Špraňku byla za rezervaci prohlášena v dubnu 1949. Dnešních necelých 29 hektarů chráněného území by se mělo rozrůst na více než 102 hektarů. Plán péče je zpracován až do roku 2019. Patří do soustavy Natura 2000 a je součástí návrhu Evropsky významné lokality Špraněk. Rezervaci ev. č. 440, ležící poblíž obce Luká v okrese Olomouc, spravuje AOPK ČR Správa CHKO Litovelské Pomoraví.

Geologie

Vrch Špraněk ukrývá několikapatrový systém soustavy Javoříčských jeskyní ve vápencích a travertinech Drahanské vrchoviny. Na vápenec bohaté devonské horniny tu vyčnívají nad okolní krajinu s podkladem z břidlic a drobů. Krasové dutiny vedou i pod tímto překryvem směrem k Mohelnické brázdě a k Hornomoravskému úvalu. Vyskytují se zde ponory, závrty, škrapy, největší skalní brána na Moravě, 60metrová propast a rozsáhlá jeskynní soustava.

Flóra a fauna

Rezervace je porostlá zejména lesní květnatou bučinou s mimořádně hojným počtem druhových společenstev. Bylo tu zjištěno na 200 druhů vyšších rostlin, 55 druhů měkkýšů a v jeskyních na 14 druhů netopýrů. Celkem tu bylo zjištěno přes 300 druhů cévnatých rostlin, 129 druhů játrovek a mechů a kolem 200 druhů hub. Část jeskynního systému obývá jezevec lesní a je také zdrojem četných paleontologických nálezů.

Název správy Správa CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc
Adresa Husova 5
Město Litovel
PSČ 784 01
Datum vyhlášení 5. dubna 1949
Rozloha území 28,70 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz