Sedlo (národní přírodní rezervace)

, Tel.: +420 416 574 611, cstred@nature.cz
/Příroda - 
Cestou na kopec z Lovečkovic po žluté turistické cestě najdete při silničce u rozcestí pod Malým Sedlem hraniční kámen tří panství s letopočtem 1804. Vpravo před stoupáním je upravená studánka se stříškou a na snad nejvyšším skalisku stojí dřevěný kříž.

V sedlovitém hřebeni s teplomilnou doubravou vznikly skalní věže, komíny a sloupky nezvyklých tvarů. Značená stezka mezi vrcholy vede kolem ukázek tzv. tabulové odlučnosti vyvřelin. Cesta místy připomíná vysokohorské prostředí a vedou z ní odbočky k terasovitým vyhlídkám.

Na jihozápadní vyhlídce je od května roku 2003 uložená vrcholová kniha. Je v pořadí již třetí a podle záznamů sem jen za prvních sedm let vystoupalo 16 000 lidí.

Pokud zvolíte sestup dlouhým východním úbočím kolem tří umělých jezírek s výhledy na okolní kopce a rozhlednu u Náčkovic, minete mauzoleum v antickém stylu. Jde o rodinnou hrobku posledního majitele panství a průmyslníka Josefa Edlera Schrolla z roku 1881.

Rezervace byla zřízena roku 1968 na výměře 51,97 hektarů.

 

Rezervace byla zřízena roku 1968 na výměře 51,97 hektarů.

Předmět ochrany

Rezervace chrání mohutný zvětrávající hřeben z tefritu se strmými svahy a mohutnými sutěmi stabilizovanými přirozenými listnatými porosty. Lesy jsou místy pralesovitého charakteru.

Flóra

Vyskytuje se tu několik typů lesů. O západní svah se dělí nižší dubohabrová bučina s vyšší teplomilnou doubravou. Severozápad s kyselejší půdou osídlily bučiny, sever a severovýchod lipové a bukojilmové javořiny, javory s buky rostou i na jižní straně kopce.

Zejména skály vysunuté k jihu porůstá teplomilná květena s až kontinentálně submediteránními prvky. Většinu svahů pokrývají plášťová křovitá společenstva a lesní porosty.

Roste zde několik zvlášť chráněných druhů bylin. Například tařice skalní, hvězdnice alpská, kosatec bezlistý, měsíčnice vytrvalá nebo lilie zlatohlávek.

Fauna

Žije tu na 69 druhů obratlovců. Z chráněných například ořešník kropenatý a kulíšek nejmenší, z bezobratlých jsou tu hojní motýli batolec červený či bělopásek topolový. Ze zdejších brouků je zajímavý třeba střevlík Leistus montanus kultianus, který je vázaný na svahové sutě.

Název správy Správa CHKO České středohoří
Adresa Michalská 260/14
Město Litoměřice
PSČ 412 01
Datum vyhlášení 1. listopadu 1968
Rozloha území 42,20 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz