Salajka

, Tel.: +420 571 654 293, beskydy@nature.cz
/Příroda - 
Rezervace je přístupná pouze po hraničních turistických trasách. Ačkoliv tu není problém najít zdravé padesátimetrové jedle s obvodem kmene kolem 3,5 metru ve výšce lidských prsou, je jejich budoucnost nejistá. Od roku 1974 poklesl počet životaschopných stromů na 55 % z tehdejšího stavu. Staré jedle zatím stále odumírají bez nastupující generace, ke zmlazení populace zřejmě chybí dostatek přirozených světlin.

Nejbližší obcí je asi pět kilometrů severovýchodně položená Bílá se známým lyžařským areálem a loveckým zámečkem. Modře a poté zeleně značená turistická cesta odtud vede kolem sirovodíkových pramenů v údolí říčky Smradlavky až k rozcestí u hájovny Salajka. Odtud k západnímu okraji rezervace vede žlutě značená trasa z 500 metrů vzdáleného sedla Bumbálka, která je sjízdná i na kole.

Cíleně se zde nehospodaří již od roku 1937, kdy oblast tehdejší majitel (arcibiskupství olomoucké) prohlásil za přírodní rezervaci. Jako součást státní CHKO Beskydy byla Salajka vyhlášena 4. července 1956 řízenou rezervací.

Od roku 1959 tu probíhá sledování vývoje přirozeného lesa. Nejpodrobnější studie pochází z let 1977 až 1985, na ně navazují dnešní výzkumy.

Předmět ochrany

Ochrana se na území o rozloze 21,86 hektarů soustřeďuje na zachování populace jedle bělokoré.

Flóra

Ze vzácnějších bylin se na území vyskytují rulík zlomocný, samorostlík klasnatý a hvězdnatec čemeřicovitý. Kolem potoků prospívají mokrýš střídavolistý, devětsil bílý, kapradina laločnatá, a udatna lesní (Aruncus vulgaris).

Salajka je také známá jako bohatá mykologická lokalita. Jen velkých hub, tzv. makromycet (viditelné a s výraznými plodnicemi), tu lze nalézt přes 250 druhů. Padlé kmeny využívá řada dřevokazných hub, třeba bondarcevka horská, korálovec jedlový a bukový nebo šupinovka ježatá.

Fauna

V rezervaci o nadmořských výškách 712 až 820 metrů žije kuna lesní, liška obecná a jelen evropský, vzácně tudy prochází rys ostrovid. Ze vzácnějších ptáků se zde vyskytuje jeřábek a sluka lesní, žluna šedá, lejsek malý a bělokrký, čáp černý, strakapoud bělohřbetý s datlíkem tříprstým či rorýs obecný.

Název správy Správa CHKO Beskydy
Adresa Nádražní 36
Město Rožnov pod Radhoštěm
PSČ 756 61
Datum vyhlášení 4. července 1956
Rozloha území 21,86 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz