Řežabinec a Řežabinecké tůně

, Tel.: +420 384 701 011, trebonsko@nature.cz
/Příroda - 
Rezervace se rozkládá na místě zbytku třetihorního jezera, které kolem roku 1530 přeměnil majitel panství Kryštof ze Švamberka na rybník. Rybník Řežabinec najdete 7 kilometrů na jihozápad od Písku poblíž soutoku řek Otavy a Blanice a obce Putim, známé z Osudů dobrého vojáka Švejka.

Z Putimi vede na hráz rybníka značená cesta, která obec spojuje s turistickou trasou na Sudoměřické rybníky. Na místě je osm informačních tabulí s údaji o rezervaci. Větší přehled o území získáte z dřevěné vyhlídkové věže nedaleko rybářské bašty.

Rezervace o ploše 110,67 hektarů byla vyhlášena v roce 1949, k jejímu rozšíření došlo roku 1986. V roce 2004 zde byla ve stejných hranicích vyhlášena ptačí oblast evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

V paleolitu a v mezolitu osídlili břehy mokřiny první lidé. Řeka blízko tohoto zbytku třetihorního jezera poskytovala dostatek ryb a každoročně tudy táhla hejna lososů. Příznivé podmínky a terén sem lákaly větší savce a ptáky, takže lidé měli dostatek potravin. Archeologický výzkum zde odhalil zbytky pazourkové dílny, opracované čepele, rydla i zásoby materiálu.

Řežabinský rybník byl založen kolem roku 1530 a sloužil k chovu ryb až do roku 1991. Dnes patří státu a spravuje ho Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Flóra

Západní část území je zapsaná jako evropsky významní lokalita vzácného mechu srpnatky fermežové. Jedná se o dvoudomý a vzácně plodný dlouhověký mech rostoucí v trsech o několika cm².

Fauna

Z chráněných ptáků v oblasti pravidelně sídlí třeba bukáček či chřástal malý, chřástal kropenatý, slavík modráček nebo elegantní sýkořice vousatá. Při jarním a podzimním tahu se tu zastavují stovky vodních ptáků. Například moudivláček lužní, potápka roháč, kormorán velký, volavka bílá nebo husa velká a z dravců  moták pochop.

Název správy Správa CHKO Třeboňsko
Adresa Valy 121
Město Třeboň
PSČ 379 01
Datum vyhlášení 19. listopadu 1949
Rozloha území 110,67 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz