Růžák (Růžovský vrch)

, Tel.: +420 412 354 050, n.park@npcs.cz
/Příroda - 
Růžák, viditelný ze široka a daleka, představuje nejvyšší bod v národním parku České Švýcarsko, v jehož I. zóně leží. Jedná se o výrazný čedičový kužel s kamennými poli pokrytý přirozenými smíšenými porosty, místy až pralesního charakteru.

Rezervace a vrcholek Růžáku jsou dostupné po žlutě značené turistické stezce vedoucí od Růžové a od Srbské Kamenice. Z vrcholu není pro vzrostlé stromy volný výhled do kraje.

Národní přírodní rezervace Růžák byla vyhlášena 29. 12. 1973.

Vrch dříve pravděpodobně sloužil jako pohanské obřadní i poutní místo. Jeho název je nejspíš odvozen od keltského slova „ros“, tj. „mohutný“. S místem je spojená také řada pověstí, a dokonce i německá pranostika. Germáni údajně Růžovský vrch uctívali jako sídlo bohů, tedy Asgard.

Flóra

Přirozenost zdejšího lesního biotopu indikuje přítomnost brouka stehenáče v nejcennějších květnatých bučinách s převažujícím bukem letním. Na suťových polích pak žijí společenstva s javory, jilmem horským, lípou velkolistou i jasanem ztepilým. Bylinné patro reprezentují typické kyčelnice devítilistá a cibulkonosná či hrachor jarní. Z hub tu roste vzácná liška Friesova a helmovka, na skalních sutích se nalézají vzácné lišejníky.

Fauna

Z největších obratlovců tu žije jelen evropský, srnec, prase divoké, z menších plch velký, mlok skvrnitý a čolek menší. Z ptáků tady hnízdí sýc rousný, datel černý a čolek horský. Mezi brouky lze na Růžáku nalézt střevlíka nepravidelného nebo kriticky ohroženého roháčka jedlového.

Název správy Správa Národního parku České Švýcarsko
Adresa Pražská 52
Město Krásná Lípa
PSČ 407 46
Datum vyhlášení 8. května 1974
Rozloha území 92,82 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz