Rejvíz

, Tel.: +420 584 458 659, jeseniky@nature.cz
/Příroda - 
Rezervace se nachází jižně od osady Rejvíz v severovýchodní části Hrubého Jeseníku v ploché pánvi v nadmořské výšce 731–804 metrů. V západní části se nachází téměř tři metry hluboké rašelinné jezírko. Vrstvy rašeliny mají mocnost až šest metrů.

Chladné klima ploché pánve uchránilo pro dnešek společenství rostlin a živočichů typické pro dobu ledovou v nížinách. Pánev se pomalu plnila rašelinou, takže dnes se vodní plochy zachovaly jen v západní a východní části, zato se tu nashromáždilo asi 2,5 milionu m³ humolitu.

Pro poučení veřejnosti tu byla roku 1970 Správou CHKO Jeseníky zřízena naučná stezka s pěti zastaveními na povalových chodnících. Stezka je dlouhá 2,2 km a vede k Velkému mechovému jezírku v západní části, které leží 3 kilometry od Penzionu Rejvíz. Na chodník ve slatině mají zakázáno vjíždět cyklisté.

Rezervace byla vyhlášena v roce 1955, její současná výměra činí 329 hektarů, plocha vyhlášeného ochranného pásma je 69 hektarů.

Předmět ochrany

Důvodem vyhlášení rezervace je ochrana komplexu vrchovištního rašeliniště, rašelinných lesů a rašelinných luk, největšího na severní Moravě a ve Slezsku. V Rejvízu jsou v různých fázích vývoje téměř všechny druhy rašelinných biotopů typických pro tuto oblast.

Flóra

Mezi malým a Velkým mechovým jezírkem leží rozsáhlá soustava rašelinných luk. Z nejvzácnějších rostlin tu roste ostřice chudokvětá, tuřice odchylná, tuřice blešní, bazanovec kytkokvětý, hladilka obecná, mečík střecholistý a masožravá rosnatka okrouhlolistá. Z nápadnějších vzácných rostlin se zde nachází orchidej prstnatec Fuchsův ve vzácné barevné varietě a lilie cibulkonosná.

Lesní porost v rezervaci zastupuje borovice blatka, která se dožívá 200 let a dorůstá do 15 metrů výšky. Na okraji území přechází porost do smrčin ochranného pásma.

Fauna

Ze živočichů se v lokalitě zachovaly relikty z doby ledové žluťásek borůvkový, který je rozšířený od Alp na východ po Kamčatku a Japonsko, a šídlo rašelinné s rozpětím křídel až 10,5 cm.

Název správy Správa CHKO Jeseníky
Adresa Šumperská 93
Město Jeseník
PSČ 790 01
Datum vyhlášení 4. června 1955
Rozloha území 331,29 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz